Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip selgitab 2006. aasta riigieelarvega seotud asjaolusid.

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 13 Riigikogu liiget. Peaministrit soovitakse küsitleda 2006. aasta riigieelarve, Setumaa, tervishoiupoliitika, Euroopa Liiduga suhtlemise ja vaenulike jõudude provokatsioonide teemal; põllumajandusminister peab selgitama suhkrutrahviga seotud küsimusi ning sotsiaalminister vastama töölepinguseaduse, tervishoiu ning aja kasutamisega seotud teemadel.

Kell 14 algaval täiskogu istungil on kavas menetleda 14 eelnõud.

Kolmandal lugemisel on tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) , millega täpsustatakse õigusaktides standarditele viitamise korda ja mõningaid aspekte standardimiskava koostamise osas, ning Isamaaliidu fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 SE ja 614 SE), mis laiendab riigikontrolli majanduskontrolli õigused ka kohaliku omavalitsuse üksustele.

Teisel lugemisel on kaheksa eelnõud:

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ” Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (629 SE) loob õigusliku aluse Eesti osalemisele NATO kiirreageerimisjõududes; plaanis on Eesti mereväe staabi- ja toetuslaeva Admiral Pitka osavõtt alates 2005. aaasta 12. maist kuni 2006. aasta 31. märtsini. kiirreageerimisjõudude MCMFORNORTH (Mine Countermeasures Force Northern Europe) üksuse koosseisus;

põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) peamine eesmärk on elektroonse hääletamise seadustamine kohalike omavalitsuste volikogude valimistel;

Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE) võimaldab Riigikogu liikmel kuuluda samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogusse;

Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) eesmärk on kaasajastada meresõiduohutuse seadus ning viia see vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega; eelnõuga tehakse meresõiduohutuse seaduses ja sellega seonduvates seadustes ka praktikast lähtuvaid muudatusi ja täpsustusi ning lahendatakse hetkel kehtiva meresõiduohutuse seaduse rakendamisel esilekerkinud probleemid.

 

Päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Tagasiside