Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja rahandusminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad koolieelsete lasteasutuste olukorda, ühtset põllumajanduspoliitikat, 2012. aasta kevadist majandusprognoosi, sisekaitseakadeemia kolimist, toidukvaliteeti, palgalõhet ja soolist võrdõiguslikkust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu teine ja kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE), millega tehtavate muudatustega kohaldatakse seadust edaspidi ka ettevõtjaile, kes tegelevad väärismetallide, kasutamiskõlbmatuks muutunud väärismetalltoodete ja vääriskivide kokkuostu ja hulgimüügiga. Algataja kinnitusel on rahapesu andmebüroo alates 2010. aasta teisest poolest täheldanud, et Eestis on hakatud käitlema, s.h. kauplema suurtes kogustes tundmatu päritoluga kasutatud väärismetalltoodetega (sh. purustatud kuldesemete) ja kullagraanulitega. Algataja kinnitusel on möödunud aastal ainult teadaolevate kullamüügi tehingute tõttu jäänud riigil saamata vähemalt 10 miljonit krooni käibemaksu. Seaduse kohustatud subjektide hulka arvatakse ka mittetulundusühingud ja sihtasutused, millele kehtib seadus tehingute puhul, kus tasutakse üle 15 000 euro sularahas. Sellega seoses on mittetulundusühingud ja sihtasutused edaspidi kohustatud kohaldama hoolsusmeetmeid sellise tehingu vastaspoole isiku kindlakstegemiseks ja vastavate andmete säilitamiseks.

2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas” eelnõu (196 OE), millega Riigikogu annab nõusoleku Eesti osaluse suurendamiseks Euroopa Nõukogu Arengupangas 5086 osalussertifikaadi ulatuses koguväärtuses 5 086 000 eurot. Vabariigi Valitsust volitatakse tegema sertifikaatide märkimiseks vajalikud toimingud. Kapitali suurendamine võimaldab Euroopa Nõukogu Arengupangal paremini vastata klientide suurenenud laenuvajadustele majandus- ning finantskriisi järgses olukorras ning vastavalt panga 2010–2014 heakskiidetud arenguplaanile suunata vahendeid eelkõige vähim arenenud liikmesriikidele, kellel on vähem finantseerimisvõimalusi.

3. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (191 SE), mille eesmärk on vähendada Eestis välisriigi kodakondsusega kinnipeetavate isikute arvu ja motiveerida välisriigi kodakondsusega süüdimõistetuid kodakondsusjärgsesse riiki tagasi pöörduma. Eelnõu täiendab karistusõigustikku regulatsiooniga, mille kohaselt võimaldatakse süüdistaval või süüdimõistetud välisriigi kodanikul sõlmida kokkulepe Eesti Vabariigist lahkumiseks. Nimetatud kokkuleppe sõlmimisel võib kohus jätta süüdimõistetud välisriigi kodaniku suhtes tähtajalise vangistuse tingimisi täielikult või osaliselt kohaldamata või vabastada ta enne vangistuse tähtaja lõppemist, kui välisriigi kodanik lahkub Eesti Vabariigist kokkuleppes sätestatud tingimustel ja korras ning ei pöördu tagasi tema suhtes kehtestatud sissesõidukeelu kehtivusaja jooksul. 

Üritused, kohtumised

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub programmi Minu Riik raames Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kell 14 Laine Randjärv osaleb Riigikogu konverentsisaalis toimuval ümarlaual “Kultuuripoliitika aluste uuendamine rahvusvähemuste kultuuri valdkonnas”.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kohtumisel Belgia suursaadiku Nicolaas Buyck’iga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega korporatsioon Sakala koolitusüritusel.  

* Riigikogu liige Kalev Lillo osaleb (10.04-11.04) Brüsselis kohtumistel Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni liikmetega.

* Riigikogu liige Yana Toom osaleb (11.04-14.04) Peterburi linnavalitsuse Kroonlinna rajooni administratsiooni kutsel Venemaal Peterburis II rahvusvahelisel foorumil „Kroonlinn – 2025 ja noored“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside