Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, justiitsminister Rein Lang ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad energeetikat, koolieelse lasteasutuse seaduse muutmist, tööturupoliitikat, raskete kuritegude aegumist, riigieelarvet, koolireformi, regionaallennuväljade investeeringuid, transiidi olukorda ja lasteaiarühmi.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 5 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 2 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE & 341 SE). Eelnõuga taastatakse Euroopa Parlamendi valimistel lahtised nimekirjad, milles kandidaatidele antud individuaalne häälte arv määrab kandidaatide lõpliku järjestuse.
2. Kolmandal lugemisel on maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE), mille eesmärk on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendada viited komisjoni määrusele (EÜ) nr 796/2004 viidetega komisjoni määrusele (EÜ) nr 1122/2009.
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE), mis püüab ära hoida täiskasvanu ja lapseealise suhtluse arenemist füüsiliseks seksuaalseks suhteks ja ennetada seeläbi lapseealiste seksuaalset kuritarvitamist. Ühtlasi täiendab eelnõu regulatsiooni, mis seotud alaealiste võimaliku ärakasutamisega pornograafilise või erootilise sisuga teoste loomisel, alaealiste kasutamisel modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise etteaste esitamisel, samuti pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamisel, nähes selle eest ette rahatrahvi või kuni viieaastase vanglakaristuse.
4. Teisel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), mille eesmärk on tagada pakendiettevõtjate valitsev mõju taaskasutusorganisatsiooni üle ning vältida nende sattumist jäätmekäitlejate kontrolli alla ning sellega kaasnevat võimalikku hinnatõusu. Keskkonnakomisjon ei toetanud eelnõule teiseks lugemiseks esitatud Toomas Tõniste ja Erki Noole muudatusettepanekut, millega liitumine pandipakendisüsteemiga muutuks vabatahtlikuks.
5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), millega muudetakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud hagihinna määramise aluseid ja seatakse hagi hinnale piirmäärad kaasomandi lõpetamise ja asja jagamise hagis, ühisvara jagamise hagis ning juriidilise isiku otsuse kehtetuks tunnistamise ja otsuse tühisuse tunnustamise hagis. Eelnõuga täiendatakse hagita menetluses menetluskulude jaotamise regulatsiooni kohtutäituri otsuste peale kaebuse ja notari ametitoimingu tegemise taotluse läbivaatamisel ning täiendatakse menetlusabi andmise regulatsiooni. Samuti täiendatakse asjaõigusseaduses koormatud kinnisasja omaniku nõudel hüpoteegi lõpetamise ja omanikuhüpoteegiks muutmise regulatsiooni.

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 9.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmoseuuringute toetusrühma nõupidamisel.

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja Ida-Viru maavanem Riho Breivel avavad Ida-Virumaa maakonna kuu. Riigikogu hoone vestibüülis saab vaadata piirkonna tööstust, loodust ja elulaadi tutvustavat näitust ja II korrusel on üleval loodusfotode näitus „Võrratu Virumaa”.  Maakonna kuu jooksul toimuvad Ida-Viru Omavalitsusliidu, Maavalitsuse, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse esindajate kohtumised Riigikogu komisjonides: keskkonnakomisjonis on arutusel põlevkivivaldkond, majanduskomisjonis – Ida-Virumaa tööstusalad ja nendega seotud arendustegevus ning kultuurikomisjonis – ettevõtlik haridus ja muinsuste kaitse. Kuu lõpetab 5. märtsil Ida-Virumaal toimuv traditsiooniline Riigikogu teabepäev.

Kell 17
Ene Ergma osaleb TEA entsüklopeedia akadeemilise kolleegiumi koosolekul (TEA kirjastuses).
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (7.02-12.02) ENPA raportöörina Aserbaidžaanis infokogumise missioonil.
* Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb (7.02-14.02) Liibanonis Beirutis Parlamentidevahelise Õigeusu Assamblee rahvusvahelisel konverentsil „Traditsioonilised vaimsed ja kultuurilised väärtused kui stabiilse arengu alus”.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside