Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, justiitsminister Rein Lang ning siseminister Jüri Pihl. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 14 Riigikogu liiget. Küsimuste järjekorra ja valdkonnad leiab siit.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 3 valitsuse algatatud eelnõu:

1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) eesmärk on tõhustada tööturuteenuste osutamist. Eelnõuga laiendatakse isikute ringi, kellega tööturuamet võib töötule teenuse osutamiseks sõlmida lepingu. Eelnõu kohaselt võib tööharjutust läbi viia iga isik ja tööpraktikat iga tööandja, sh täidesaatva riigivõimu asutus. Samuti täpsustatakse teenuste osutamise korda ja sobiva töö mõistet, töötuna ja tööotsijana arveloleku ning tööturutoetuste (töötutoetus, sõidu- ja majutustoetus) maksmise tingimusi.

2. Advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) eesmärk on algataja kinnitusel parandada riigi õigusabi  kvaliteeti ja paremini tagada advokaadi kättesaadavus vähekindlustatud isikutele. Eelnõuga lõpetatakse õigusabi korraldus, kus uurija ja prokurör saavad endale valida menetluses sobiva vastaspoole, mis algataja hinnangul ei ole demokraatlikule õigusriigile kohane. Ka kehtestatakse järelevalvemehhanismid advokatuuri ja antakse järelevalve teostamise õigus  justiitsministrile.  

3. Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõuga (291 SE) ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping ja selle juurde kuuluv protokoll. Lepingu tekst parafeeriti 13. septembril 2002 Bakuus. Lepingule kirjutasid alla Eesti välisminister Urmas Paet ja Aserbaidžaani maksuminister Fazil Mammadov 30. oktoobril 2007 Bakuus.

Päevakord asub siin

Üritused, kohtumised, istungid

Kell 10.30Hiiumaalt valitud Riigikogu liikmed kohtuvad Riigikogus aset leidva Hiiumaa kuu raames Hiiu maavanema, omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega, arutusel on Hiiumaa probleemid ja võimalikud arengud.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Hiiu maavanem Hannes Maasel ja Kärdla linnapea Anton Kaljula avavad Riigikogu I korruse fuajees Hiiumaa kuu Riigikogus. Samas avatakse ka hiidlaste näitus „Aja lugu“ ning käsitöö näitusmüük. Riigikogu kohvikus saab degusteerida hiiupäraseid toite.

Kell 15 Ene Ergma osaleb Tea entsüklopeedia esitlusel (Viru Keskuse kaupluses Rahva Raamat).

* ENPA Eesti delegatsiooni liige, Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (9.09-10.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Poliitikakomitee päevakorras on raporti eelnõu suhtumisest erinevaid ajaloolisi tõlgendusi võimaldavatesse mälestusmärkidesse, aga ka olukord Lähis-Idas, Küprosel, Valgevenes.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (8.09 -11.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste, poliitika- ja monitooringukomitee istungitel. Õigusasjade ja inimõiguste komitee arutab muuhulgas inimõiguste kaitset eriolukorras, naiste vangistusega seotud probleeme, Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustust koostööks sõjakuritegudes süüdistamise korral jpm.

* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Aadu Must osaleb (6.09-16.09) Vene Föderatsioonis Tomskis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Eesti kultuuripäevadel. Muuhulgas toimub Tomski Ülikoolis loeng „Eesti jälg Siberi ajaloos“, avatakse tapetud eestlastele pühendatud mälestuskivi ning näitu „Aksel Sildos küüditatuna Siberis“.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni aseesimees Jüri Tamm ja rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi osalevad  (10.09-13.09) Šveitsis Genfis IPU korraldataval Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) käsitleval konverentsil.

* Riigikogu liikmed Mart Laar ja Taavi Veskimägi osalevad ( 10.09.12.09) Poolas 18. Krynica-Zdroj majandusfoorumil.

* Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb  (10.09-13.09) Prantsusmaal Pariisis Eesti Toidu nõukogu liikmena toiduainetetööstuse õppereisil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside