Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja rahvastikuminister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Rahvastikuminister jagab selgitusi kodanikkonna kujunemise, represseeritute abistamise fondi ja koolihariduse teemal; põllumajandusminister vastab küsimustele, mis puudutavad avalike teenuste kättesaadavust regiooniti, Lääne-Eesti talunike jätkuvaid probleeme ning maaelu jätkusuutlikkust ja arengut; haridus- ja teadusminister annab aru haridus- ja teadusministeeriumi rollist ülikoolide juhtimisel ja vastab küsimustele liikluskasvatusest.

Kell 14 – täiskogu istung

Jätkub teisipäevase päevakorra menetlemine eelnõu 38 OE menetlemisega (vt teisipäevane eelinfo https://www.riigikogu.ee/?id=47761 ). Kolmapäevases päevakorras on 10 eelnõu, millest teisele lugemisele tuleb 3 ja esimesele lugemisele 7 valitsuse algatatud eelnõu.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE), mille eesmärk on kahe riigi tihedama koostöö edendamine ja noorte turismi hõlbustamne. Kokkuleppe alusel võivad Eesti ja Uus-Meremaa väljastada teineteise 18-30 aastastele kodanikele kuni 12 kuuks töötamisõigusega viisad. Seoses eelnõu ratifitseerimisega viibib Eestis ka Uus-Meremaa suursaadik hr Philip Wallace Griffiths.

Teisel lugemisel on piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (95 SE), mille eesmärk on muuta selgemaks piirivalveauastmete andmise kord. Teised eelnõuga kaasnevad muudatused on seadust täpsustava iseloomuga. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 11. oktoobril.

Teisel lugemisel on tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (28 SE), millega üle võetav direktiiv käsitleb kaubandustavasid. Direktiiv annab ebaausa kaubandustava üldise määratluse, kehtestab reeglid, mille alusel hinnata, kas kaubandustava on ebaaus, ning sätestab tarbijate suhtes ebaausate kaubandustavade kasutamise keelu. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 11. oktoobril.

Täielik päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Kohtumised, seminarid, foorumid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome Eduskunna esimehe Sauli Niinistöga. 10.-11. oktoobrini toimuva visiidi käigus on Niinistöl kavas kohtuda ka peaminister Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti ja president Toomas Hendrik Ilvesega.

Kell 14.45 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Uus-Meremaa suursaadik hr Philip Wallace Griffiths’iga. (Ruum L 251). Kohtumise ajendiks on Riigikogu poolt kolmapäeval ratifitseeritav Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitlev kokkulepe. Lepingu eesmärk on tihedama koostöö edendamine ja noorte turismi hõlbustamne. Kokkuleppe alusel võivad Eesti ja Uus-Meremaa väljastada teineteise 18-30 aastastele kodanikele kuni 12 kuuks töötamisõigusega viisad. Eesti on sarnase kokkuleppe sõlminud 2004. aastal ka Austraaliaga.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb (10.10-12.10) Genfis toimuval seminaril „Kõikide naistevastase diskrimineerimise vormide kaotamise konventsiooni rakendamine. Parlamentide ja nende liikmete roll.”

* Põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad  (10.10-12.10) Bakuus SRÜ ja Baltimaade noorte liidrite 3. foorumil „Vastutajate põlvkond.”

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Ivi Eenmaa, asepresidendid Marika Tuus (6.10-11.10) ja Erki Nool (7.10-11.10), liige Indrek Saar (7.10-10.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (7.10-12.10) osalevad Parlamentidevahelise Liidu 117. Assambleel Genfis. Kõne all on parlamentidevahelise koostöö aktuaalsed küsimused. Heiki Sibul osaleb ka Genfis toimuval e-parlamendi konverentsil.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (7.10-9.10) Londonis ja Lissabonis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Kõne all on Portugali eesistumisperioodiks seatud eesmärkide realiseerimine.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (4.10-10.10) ja Kadri Must (5.10-10.10) osalevad Reykjavikis NATO PA aastaistungi töös.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt on (6.10-10.10) ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa Komisjon) raportöörina kontaktvisiidil San Marinos.

Riigikogu pressitalitus

  

Tagasiside