Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Rein Lang ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad matusetoetust, Võrumaa Muuseumi ja Võro Instituudi ühendamist, tervishoiutöötajate streiki, tehniliste abivahendite kättesaadavust erivajadustega inimestele, alkoholi- ja tubakaaktsiisi, töötukassa raha kasutamist haigushüvitisteks ning Mustpeade maja tagastamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 4 esimesel lugemisel.

1. Jätkub teisipäeval tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud  Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009. aastat kehtinud kujul. Algataja hinnangul tekiks sellega koormus 2013. aasta riigieelarvele 3,5 miljonit eurot. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toeta.

2. Esimesele lugemisele tuleb Deniss Boroditši, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE), millega kehtestatakse põlevkivivaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise eest täiendav ressursimaks 2 eurot tonni kohta, et suurendada põlevkivi kasutamise efektiivust. Eelnõu kohaselt laekuva lisatulu osas on algatajad teinud ettepaneku kasutada seda õpetajate palgatõusuks. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toeta.

3. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE), mille eesmärk on vähendada alates 2013. aasta 1. jaanuarist elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on 1 euro. Algataja osutab, et kehtiva seaduse alusel on Eestis elektriaktsiisi määr 4,47 eurot, mis ületab Euroopa Liidu alammäära üle 4 korra. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toeta.

4.  Kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele tuleb valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE), millega minnakse üle maksu- ja tolliameti valdkondlikule toimemudelile ning nelja administratiivse teeninduspiirkonna asemel moodustatakse üks ja ühtne teeninduspiirkond. Algataja kinnitusel võimaldab valdkondlik juhtimine paindlikumalt jaotada tööülesandeid lähtuvalt ametnike tegelikust töökoormusest, kogemustest ja pädevusest sõltumata sellest, millises linnas ametnik täpselt paikneb. Üleminek uuele toimemudelile on ajendatud ka muudatustest kliendikäitumises, mille on tinginud aasta-aastalt suurenenud e-teenuste maht ja nende kasutajate osakaalu kasv, mis on vähendanud külastusi klienditeeninduskeskustes.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE), mille kohaselt on vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal on õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt tasu teleprogrammide taasedastamise eest. Eelnõu väljatöötamise tingisid televisiooniteenuse osutajate (Kanal 2, TV 3) mitmed avaldused vabalevist lahkumise kohta. Komisjoni ettepanek on viia eelnõu kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 18. oktoobril.

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE), millega sätestatakse keeld käidelda  tervisele potentsiaalselt ohtlikke keemilisi ühendeid (gammabutürolaktoon (GBL) ja 1,4-butaandiool (1,4-BD)) isikule narkojoobe tekitamise eesmärgil. Need on ained, mis suukaudsel manustamisel muunduvad organismis psühhotroopseks aineks gammahüdroksübutüraadiks (GHB), mis on tuntud ka „korgijoogi“ nime all.

Kohtumised, üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esitleb Toompea lossis raamatut „60 kunstnikku Riigikogu kunstisaalis“. Raamatus on esindatud aastatel 2001 – 2011 kunstisaalis eksponeeritud kunstnike tööd, selle kujundas Eve Kask ja köite autor on Lennart Mänd.

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levine´ga.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb (6.10-11.10) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Alkoholipoliitika Rahvusvahelise Keskuse (ICAP) globaalse ühistegevuse sümpoosionil „Alkoholi tarbimise vähendamise initsiatiiv“.

* Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin osaleb (7.10-11.10) Prantsusmaal Strasbourgis Rahvusvahelise Inimõiguste Liikumise (International Human Rights Movement) „Maailm natsismita“ peaassambleel.

* Riigikogu liige Urmas Klaas osaleb (9.10-10.10) Poolas Varssavis Auschwitz-Birkenau Fondi rahvusvahelise komitee teisel kohtumisel.

* Riigikogu liige Aadu Must osaleb (9.10-10.10) Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi raames Lätis Riias konverentsil „Piirideülene e-arhiiv“.

* Riigikogu Vahemere Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (10.10-13.10) Itaalias Roomas Vahemere Liidu PA elukvaliteedi tõstmise ja kultuuridevahelise dialoogi komitee istungil. Arutusel on keeleõppe edendamine kui kultuuride integreerimise vahend, samuti kirjastamise, filmi valdkonna ja meedia alased kogemused.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside