Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad maavarade kaevandamislubade menetlemise peatamist, kohalike omavalitsuste olukorda, rahvastikuregistrit, taastuvenergia teemaplaneeringut ning piiriületust ja viisasid.

Kell 14täiskogu istung

Päevakorras
on 3 eelnõu.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE), mille eesmärk on viia haridus- ja teadusministeeriumi olemasolevad ja moodustatavad andmekogud ja infosüsteemid, mis hõlmavad eesti keele tasemeeksameid, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid, kooskõlla muutunud avaliku teabe seaduse andmekogude regulatsiooni sätetega ning parandada haridus- ja teadusministeeriumi võimet andmeid süstematiseerida ja automatiseerida.
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE), mille eesmärk on sätestada kaitseliidu valvurite õiguslik staatus. Eelnõuga määratletakse isikute ja asutuste ring, kus kaitseliit võib valvet teostada, valvega kaetud objektide määramise kord ning valve eest tasumise kord. Kaitseliit tegeleb kaitseministeeriumi, kaitseministeeriumi valitsemisala, sh kaitseväe, ja välisministeeriumi osade esinduste valvega alates 1. jaanuarist 2003. Sellest ajast peale on olnud probleemiks kaitseliidu valvurite õiguslik staatus, puudulikult on reguleeritud ka valve õiguslikud alused.
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE), mille eesmärk on täpsustada rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamise korda, rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise järelevalvet ja sanktsiooni subjektide õiguskaitset.  Eelnõuga luuakse rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks asjakohane ja praktikas tõhusalt toimiv regulatsioon ning täpsustatakse rahvusvahelise sanktsiooni rakendajate ja rakendamise tagamise eest vastutavate riigiasutuste kohustusi.

Kohtumised, üritused

Kell 10
– väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Saksa suursaadiku Martin Hanz’iga.

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti välisministri Maris Riekstins’iga.

Kell 12.30
Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Maasike Maasiku ja Tiina Puhkani gobelääntehnikas piltvaipade näituse „Teine kohtumispaik”.

Kell 13
– väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Läti välisminister Māris Riekstiņš’iga.
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osalevad (10.03-14.03) Armeenias Jerevanis NATO Parlamentaarse Assamblee Rose-Rothi julgeolekuseminaril „Taga-Kaukaasia regionaalsed arengud: väljakutsed, võimalused ja väljavaated”.
* Euroopa-Vahemere Parlamentaarse Assamblee (Euromedi PA) Eesti delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb (10.03-15.03) Jordaanias Ammănis Euromedi PA 6. plenaaristungil. Arutusel on Lähis-Ida rahuprotsess, kliima- ja keskkonnamuutused ning taastuvenergia, samuti Euro-Vahemere Pangaga seotud (Euro-Mediterranean Bank) küsimused.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside