Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Aivar Sõerd ja keskkonnaminister Rein Randver. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Peaministrilt soovitakse aru pärida valitsuse tervishoiupoliitika, eurole ülemineku, poliitiliste otsuste täitmise, rahvusringhäälingu ja tervishoiu rahastamise kohta; põllumajandusminister vastab maareformiga ja rahandusminister tervishoiu rahastamisega seonduvatele küsimustele.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 2 on kolmandal lugemisel, 3 teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE), millega tehtavad muudatused täpsustavad paljude muudatuste kõrval tervisekontrolliga seotud reegleid, vältimaks relvade sattumist psüühika- ja käitumishäiretega inimeste kätte.

2. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE), mille eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise vajaduse olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE), mille eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Eelnõu sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse kõnesoleva seaduse rikkumise eest.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud söödaseaduse eelnõu (1038 SE), mis sätestab nõuded sööda, sööda käitlemise ja kasutamise kohta ning nõuded sööda ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadusele. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 11. jaanuaril.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE), mille peamine eesmärk on luua kord kurjategija ja kuriteoohvri lepitamiseks ning määratleda lepitamise õiguslikud tagajärjed.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside