Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Rein Lang ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti Energia strateegiat, integratsiooniprogrammi, ümberkorraldusi põllumajandusministeeriumi haldusalas ja rahvakogu.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 valitsuse algatatud eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 3 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE), mille eesmärk on ajakohastada ja täpsustada kohanimede määramise ja kasutamise regulatsiooni. Algataja selgituse kohaselt on kohanimeregistrisse senini kantud üksnes neid kohanimesid, mille on registreerimiseks esitanud mõni kohanimemääraja või on teinud vastava otsuse kohanimenõukogu. Seetõttu on kohanimeregistris olevate andmete maht püsinud pikki aastaid stabiilsena umbes 36 000-40 000 kirje kandis. Eestis on aga tunduvalt rohkem kohanimesid, hinnanguliselt 200 000. Selleks, et nende kohanimede alusel saaks toimida aadressiandmete süsteem, kiirreageerijatele oleksid leitavad nii jõed, järved kui ka mäed ja järsud kaldapealsed, siis on algataja kinnitusel vajalik, et kõik kohanimed oleksid kogutud kohanimeregistrisse. Samuti on vaja tagada, et sama kohta nimetataks erinevates registrites ühesuguse nimega ja nimekuju oleks nii kaartidel kui ka andekogudes ühesugune.

2. Esimesele lugemisele tuleb tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE), mille eesmärk on kehtestada eriarstiabis päevaravi mõiste ning rakendusakti kavandis tingimused selle teenuse osutamiseks ning kaotada eriarstiabi kontekstis hooldusravi ja hooldushaigla mõiste. Muudatuse järel hakatakse edaspidi kasutama hooldushaigla asemel õendushaigla mõistet ning hooldusravi asemel iseseisvalt osutatava statsionaarse õendusabi mõistet. Statsionaarse õendusabiteenuse (tänases mõistes hooldusraviteenuse) sisuks on õendustegevus ning põhitegevusteks on õendustoimingud ja õendustoimingutega seotud hooldustegevus. Arst konsulteerib vajaduse korral ja teeb ravikorraldused. Õendustoimingute vajaduse üle otsustamine ning nende tegemine on õe pädevus. Lisaks loob eenõu võimaluse lisaks erihooldekodudele ka üldhooldekodudel (olenemata omandivormist) taotleda koduõendusteenuse osutamiseks tegevusluba ning võimaldab õel tuvastada iseseisvalt õendusabiteenuste osutamise käigus surnud isiku surma fakti.

3. Esimesele lugemisele tuleb veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), mille eesmärk on täpsustada EL direktiivi (2007/60/EÜ) seotud normatiive ja ajakohastada põllumajanduse kohta käivaid väetiste kasutamise regulatsioone selliselt, et oleks tagatud veekeskkonna tõhusam kaitse.

4. Esimesele lugemisele tuleb autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE), millega võetakse üle EL direktiiv 2011/77/EL ja ühtlustatakse direktiiviga seotud õigusnorme. Eelnõuga pikendatakse esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitset 70 aastale pärast avaldamist ja võimaldatakse esitajatel, kelle esitusi esmane fonogrammitootja pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam ei avalda, soovi korral leping üles öelda ning oma esituse üle taas ise otsustada. Stuudiomuusikutele, kes on oma salvestamise, reprodutseerimise, levitamise ja üldsusele suunamise õigused loovutanud ühekordse tasu eest fonogrammitootjale, luuakse fond, kuhu paigutatakse 20% tulust selliste fonogrammide kasutamise eest, mis tähtaja pikendamata jätmise korral oleksid kaotanud kaitse.

Üritused, kohtumised

Eestis on visiidil Kanada parlamendi Kanada-Põhjamaade-Balti riikide parlamendirühma delegatsioon eesotsas delegatsiooni esimehe ja parlamendi õigusjärelvalvekomisjoni aseesimehe Garry Breitkreuz’iga. Delegatsiooni kuuluvad lisaks erinevate parlamendikomisjonide liikmed Russ Hiebert, Terence Young, James Lunney ja Bruce Hyer. Kohtumistel osaleb ka Kanada suursaadik John Morrison.

Kell 9.30 – Kanada delegatsiooniga kohtub Riigikogu Eesti-Kanada parlamendirühm.

Kell 12 – Kanada delegatsiooniga kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.

Kell 13 – Kanada delegatsiooniga kohtub Riigikogu aseesimees Laine Randjärve.

Kell 14.30 – Kanada delegatsiooniga kohtub väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa.

Kell 19 – Kanada delegatsiooniga kohtub Eesti-Kanada parlamendirühma esimees Liisa-Ly Pakosta.

* Ajavahemikus kell 10-12 on Kanada parlamendi delegatsioonil kavas tutvuda e-valimiste korraldusega Vabariigi Valimiskomisjonis  ja külastada NATO küberkaitsekeskust, kell 15.20 toimub kohtumine kaitseminister Urmas Reinsaluga.

Kell 9.40  Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Pärnu Hansagümnaasiumis.

Kell 11 – Jüri Ratas kohtub Pärnumaa Kutsehaigete Ühingu liikmetega (Pärnu).

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liikmed Jevgeni Ossinovski, Valdimir Velman ning Imre Sooäär osalevad (9.04-12.04) parlamentide vahelise dialoogi raames väliskomisjoni töövisiidil Moskvas. Kolmapäeval kell 10 toimub kohtumine Venemaa Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Mihhail Margeloviga ja osaletakse Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni laiendatud istungil. Peale  istungit kell 12 toimub sealsamas (aadressil Б. Дмитровка  26) ühine pressibriifing.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside