Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon valib uue esimehe ja aseesimehe, maaelukomisjonis hääletatakse esimehe tagasikutsumist.

Kell 15 algaval Riigikogu istungil vastab keskkonnaminister Villu Reiljan Riigikogu liikmete Tõnis Lukase, Helir-Valdor Seederi ja Mart Nuti poolt k.a 24. märtsil esitatud arupärimisele (nr 150) kalapüügikvootide kohta. Arupärimise leiab aadressilt:

 

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon.

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu siseturu teenuste raamdirektiivi eelnõu läbirääkimiste hetkeseis. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ELi ja rahvusvahelise koostöö osakonna väliskaubanduspoliitika talituse juhataja Maria Koidu.

 

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 SE), ülevaade jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise korraldamise kohta.

 

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu, Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu, ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE). Kell 15.45 Kohtumine Rootsi parlamendi hariduskomisjoni liikmetega.

 

Maaelukomisjonis – menetlusel nelja maaelukomisjoni liikme ettepanek komisjoni esimehe Jaanus Marrandi tagasikutsumiseks. Seisukoha andmine Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” kohta (619 OE).

 

Majanduskomisjonis – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooniga ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (618 SE), lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE). Keskkonnakomisjoni soovil arvamuse andmine Eesti säästva arengu riiklikule strateegiale ”Säästev Eesti 21”.

 

Põhiseaduskomisjonis – Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõud (603 SE, 614 SE), Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE).

 

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE). Seisukoha andmine dokumendile ”Säästev Eesti 21” (619 OE).

 

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ü levaade kohtumisest SIGMA esindajatega, ettekandja Harri Õunapuu. Riigikontrolli auditi ” Hooldusteenuste hanked” arutelu, ettekandja Toomas Varek. Samuti arutusel üleantud Riigikontrolli audit: “Tervishoiuvaldkonna töötajate vajadus ja koolitustellimus”.

 

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts.

 

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

 

Väliskomisjonis – väliskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

 

Õiguskomisjonis – piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE), ohvriabi seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

 

Üritused:

 

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Teaduste Akadeemias Rootsi parlamendi hariduskomisjoni delegatsiooniga. Kohtumisest võtavad osa ka Riigikogu liige Olav Aarna, Teaduste Akadeemia president Richard Willems ja asepresident Ain-Elmar Kaasik.

Tagasiside