Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Justiitsminister Rein Lang vastab kolmele arupärimisele.

1. Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Jaak Aabi, Aadu Musta, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Mailis Repsi ja Evelyn Sepa poolt 15.01. 2009 esitatud arupärimises nr 122 seadusliku olukorra kohta Narva-Jõesuus küsivad arupärijad justiitsministeeriumi hinnangut juhtumi suhtes, kus endine Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni esimees Veronika Stepanova keeldus ebaseaduslikult taastamast volikogusse valitud Kalle Merilai volitusi. Tuntakse ka huvi, milliseid muudatusi kavatseb justiitsministeerium Eesti õigusruumis, et niisugune olukord ei korduks.

2. Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Ester Tuiksoo, Aleksei Lotmani, Marek Strandbergi, Mart Jüssi, Ain Seppiku, Kalle Laaneti, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Aivar Riisalu, Tiit Kuusmiku, Vladimir Velmani, Vilja Savisaare, Toomas Vareki, Nelli Privalova, Tarmo Männi, Villu Reiljani ja Mai Treiali poolt 16.12.2008 esitatud arupärimine nr 114 prokuratuuri tegevusest ja järelevalvest prokuratuuri üle puudutab küsimusi, mis seotud süüdistuse esitamist ametiisikuile ja prokuratuuri tegevust süüdistuste avalikul kommenteerimisel. Arupärijad küsivad muuhulgas justiitsministri hinnangut selle kohta, et igast ametiisikutega seotud kahtlustuse kontrollimisest tehakse väidetavalt suur avalik etendus.

3. Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Mai Treiali, Villu Reiljani, Tarmo Männi ja Ester Tuiksoo poolt 27.01.2009 esitatud arupärimises nr 129 riigiprokuröri väidetava ebaseadusliku tegevuse kohta küsivad arupärijad, mil moel on justiitsminister reageerinud riigiprokurör Margus Kurmi väidetavalt ebaseaduslikule tegevusele ning tema kinnisvaraäride ja tehingute võimalikule seotusele tema poolt uuritavate kriminaalasjades süüdistatavate ärimeestega.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vaata ka täiskogu päevakorda.

Komisjonides


Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13) – Eesti seisukohad 10. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; seisukoha andmine ja subsidiaarsusele vastavuse hinnangu andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardeid, Euroopa Komisjoni teatisele „Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud koostöö“.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse biotsiidide turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi seoses teatavate tähtaegade pikendamisega, eelnõu; Euroopa Komisjoni ametlik teatis ja põhjendatud arvamus rikkumismenetluses.

Kultuurikomisjonis – arutelu teemal „Erikool koolikohustuse täitmise tagamise meetmena”, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, õiguskantsler Indrek Teder, aga ka justiitsministeeriumi ja erikoolide esindajad (ruum L 332).

Maaelukomisjonis – ülevaade riikliku maaeluvõrgustiku loomisest ja tegevusest;

Majanduskomisjonis – kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE); majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettekanne teemal „Avalik teenus ja IT äri”.

Põhiseaduskomisjonis – ühendatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE ja 368 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (413 OE), kutsutud Eesti Panga Nõukogu esimees Jaan Männik; ülevaade 2009. aasta riigieelarves kavandatavatest muudatustest.

Riigikaitsekomisjonis – kell 9 algab Riigikogu konverentsisaalis riigikaitsekomisjoni, G. Marshalli Keskuse ja USA saatkonna poolt korraldatav tsiviilkontrolli teemaline kahepäevane konverents (lisainfo: riigikaitsekomisjoni nõunik Helena Koff, telefon 6316672).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardeid; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (396 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse biotsiidide turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi seoses teatavate tähtaegade pikendamisega.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Vene suhetest; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); tutvumine ettekandega turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest ja korrakaitse olukorrast riigis.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – kohtumine justiitsministeeriumi esindajatega, et saada ülevaade kooskõlastusringile saadetud uuest korruptsioonivastase seaduse eelnõust;

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditite „Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitsel riiklikes andmekogudes” ning „Eesti valmisolek terroriaktist tingitud hädaolukorraks” arutelu (ruum L 333);

Kohtumised ja üritused

Kell 13 – Tartu maavanem Esta Tamm ning maavalitsuse ja omavalitsuste liidu esindajad kohtuvad Tartumaa kuu raames Tartu- ja Jõgevamaalt ning Tartu linnast valitud Riigikogu liikmetega. Arutusel on piirkonna arengutrendid, tugevused ja vajadused (ruum L 262).

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Tartu maavanem Esta Tamm ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Aivar Soop avavad Riigikogu vestibüülis Tartumaa kuu Riigikogus. Samas avatakse ka Tartumaa fotode näitused ning noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade näitus. Muusikalise tervitusega esineb noorte meeste ansambel „Võta See“.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (9.02-11.02) Tšehhis Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Muuhulgas on arutusel COSACi edasised kohtumised ja protseduuriküsimused, subsidiaarsuse printsiip, Tšehhi eesistumise prioriteedid ning idapartnerlus.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside