Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks arupärimist, millele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo ja kultuuriminister Laine Jänes.
 
1. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastab 4 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 24. septembril esitatud arupärimisele nr 321 riikliku relvatööstuse müügist, milles arupärijad paluvad vastata riikliku relvatööstusettevõtte E-Arsenali väidetavat müüki puudutavatele küsimustele.
2. Kultuuriminister Laine Jänes vastab 14 Riigikogu liikme poolt 14. oktoobril esitatud arupärimisele nr 332 maakonnamuuseumide olukorrast (nr 332), milles päritakse aru kultuuriministeeriumi reformikava kohta, millega ministeerium soovib väidetavalt muuta maakonnamuuseumid Tallinnas asuva keskaparaadiga liitmuuseumi osakondadeks.
Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 10. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.

Keskkonnakomisjonis
– veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist.

Kultuurikomisjonis
– 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE) kultuuriministeeriumi osa; arutelu maakonnamuuseumide liitmisest; teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise eelnõu algatamine.

Maaelukomisjonis
– toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE).

Majanduskomisjonis
– riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE); alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) seletuskirja ülevaatamine; lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– avaliku teenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (598 SE); avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE).

Rahanduskomisjonis
– 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE); riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (577 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots või tema esindaja.

Sotsiaalkomisjonis
– laste arvu mõju pensionile; sotsiaalsete töökohtade loomine; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tegevusest ja Doha läbirääkimiste vooru hetkeseisust ning Eesti ühinemisläbirääkimistest OECDga, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Marina Kaljurand; informatsioon 27. septembril toimunud Saksamaa üldvalimiste tulemustest.

Õiguskomisjonis
– politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 14) – kokkuvõte sügisesest vaheküsitlusest ja esitatud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; valimisliitude poolt esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine (35 aruannet); arutelu ajakirjanduses käsitletud Reformierakonna liikmete 2007. aasta Riigikogu valimise kampaania rahastamise teemal.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruanne „Kaitseotstarbelise varustuse hangete korraldus“, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Riho Terras; riigikontrolli auditiaruanne „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ (ruum L 333).

Kohtumised, töövisiidid

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Aysenur Alpaslaniga.
 
Kell 15.30 – Riigikogu põhiseaduskomisjon kohtub Tšehhi Senati delegatsiooniga (ruum 241).

Kell 16.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Eesti-Kanada parlamendirühm kohtuvad Kanada Senati delegatsiooniga (ruum L240).
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja asejuht Mailis Reps osalevad (7.11-12.11) Gruusias Tbilisis GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova demokraatia ja majandusliku arengu edendamiseks loodud koostööorganisatsioon) Parlamentaarse Assamblee 4. istungjärgul ja energiajulgeoleku alasel konverentsil, kus käsitletakse kolme mere regiooni koostööd.
* Riigikogu Euroopa liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Enn Eesmaa, Raivo Järvi ja Jüri Tamm osalevad (8.11-11.11) Madridis komisjoni töövisiidil Hispaania parlamendis. Arutusele tulevad teemad, mis on seotud Hispaania peatselt algava eesistumisega Euroopa Liidus.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (9.11-14.11) Aserbaidžaanis Bakuus konverentsil „Tsivilisatsioonidevaheline dialoog: Aserbaidžaani vaatenurk”. Arutusel on islamiga seotud geopoliitilised küsimused. Konverentsi korraldab Aserbaidžaani Diplomaatia Akadeemia.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside