Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kolm arupärimist.
 

1. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Kalev Kallo, Jaak Aabi, Toivo Tootseni, Helle Kalda ja Inara Luigase poolt 17.02.2009 esitatud arupärimisele nr 138 põllumajanduse toetamise kohta. Arupärijad tunnevad huvi võimalike meetmete vastu, millega valitsus kavatseb toetada põllumajandust ja selle konkurentsivõimet.

2. Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikmete Toivo Tootseni, Tiit Kuusmiku, Kalev Kallo, Toomas Vareki, Arvo Sarapuu, Olga Sõtniku, Enn Eesmaa, Aadu Musta, Helle Kalda, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Kalle Laaneti, Nelli Privalova, Evelyn Sepa, Jaak Aabi, Vladimir Velmani, Inara Luigase ja Lauri Laasi poolt 28.01.2009 esitatud arupärimisele nr 130 korruptsiooni kohta seoses Eesti Raudtee tagasiostuga. Arupärijad meenutavad 2007. aastal toimunut, kus Eesti Raudtee riigile tagasi müünud BRS- i üks omanik ja nõukogu esimees Edward Burkhardt väitis, et Reformierakonna esindaja nõudis BRS-ilt raudtee aktsiate tagasiostmise eest pistist üks miljon eurot. Küsitakse, milliseid menetlustoimingud prokuratuur seoses selle juhtumiga teostas ja miks menetlus lõpetati.

3. Justiitsminister Rein Lang vastab ka Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Rein Ratase, Mailis Repsi, Ain Seppiku, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Kadri Simsoni, Eldar Efendijevi, Inara Luigase, Vladimir Velmani, Nelli Privalova, Olga Sõtniku, Toivo Tootseni ja Aadu Musta poolt 17.02.2009 esitatud arupärimisele nr 141 koalitsioonipoliitikute ebaseadusliku õigusloome kohta. Arupärijad küsivad justiitsministri õiguslikku hinnangut 16. veebruaril 2009 Riigikogu poolt vastu võetud “Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse eelnõule”, millega liideti ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse valimise seaduse muutmist puudutavad sätted. Arupärijate hinnangul on see vastuolus omavalitsuste harta kui ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vt ka täiskogu päevakorda.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 10. märtsil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele, millega kehtestatakse audiovisuaalvaldkonna koostööprogramm kolmandate riikidega MEDIA MUNDUS; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Rohelisele raamatule „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus“.

Keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaameti peadirektori Andres Onemariga; veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE).

Kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta audiovisuaalse koostööprogrammi kolmandate riikidega MEDIA MUNDUS eelnõu suhtes; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditi “Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” kontrolliaruanne.

Majanduskomisjonis – liiklusseadusega seonduv arutelu: liiklusõppe kvaliteet, järelevalve, elektroonilise õpingukaardi arendus (ruum L 332);

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse arutelu.

Rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE); Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE); arvamuse andmine EL nõukogu direktiivile, millega muudetakse nõukogu direktiivi hoiuste intresside maksustamise kohta.

Riigikaitsekomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE).

Sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2² muutmise seaduse eelnõu (406 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 ja § 61.4 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 ja § 25¹ muutmise seaduse eelnõu (404 SE); ravikindlustuse seaduse § 57 lõike 6 vastavusest põhiseadusele.

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse § 143 muutmise seaduse eelnõu (401 SE); perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – kohtumine Mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikme Tarmu Tammerkiga, et saada informatsiooni ühingu poolt möödunud ja käesoleval aastal algatatud korruptsioonivastase tegevusega seotud projektidest.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” arutelu, kutsutud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot (ruum L 333).

Kohtumised, töövisiidid

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (8.03-10.03)Tšehhis Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Tšehhi eesistumise aja ühe prioriteetsema teemaga „Euroopa Liit maailmas“ seonduv: julgeolek ja üleatlandilise koostöö majanduslik mõõde.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (8.03-14.03) Pariisis töövisiidil Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) raportöörina.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside