Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastab 6 arupärimisele. Need on järgmised:

 

1. Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Kalev Kallo, Kalle Laaneti, Mailis Repsi ja Ain Seppiku poolt 21.04.2008 esitatud arupärimine nr 58 Euroopa Liidu tõukefondide vahendite kasutamise kohta.

2. Riigikogu liikmete Vladimir Velmani, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi ja Olga Sõtniku poolt 8.05.2008 esitatud arupärimine nr 67 olukorrast Narvas.

3. Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Mai Treiali, Jaanus Marrandi, Karel Rüütli ja Villu Reiljan poolt 8.05.2008 esitatud arupärimine nr 68 eurotoetuste kasutamise ja kaasfinantseerimise tagamise kohta.

4. Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Karel Rüütli, Villu Reiljani, Mai Treiali, Ester Tuiksoo ja Tarmo Männi poolt 13.05.2008 esitatud arupärimine nr 70 Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli ning Paide Kutsekeskkooli ühendamise kohta Järvamaa Kutsehariduskeskuseks.

5. Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Ain Seppiku ja Kalle Laaneti poolt 13.05.2008 esitatud arupärimine nr 71 kodanike põhiseaduslike õiguste tagamise kohta.

6. Riigikogu liikmete Villu Reiljani, Mai Treiali, Karel Rüütli ja Tarmo Männi poolt 15.05.2008 esitatud arupärimine nr 74 lasteaiakohtade probleemi lahendamise kohta.

Arupärimised avanevad ka päevakorra alt.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – seisukoha andmine Euroopa Nõukogu määruse ja otsuse eelnõudele, mis käsitlevad migreerumist Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II); vahearuanne EL asjade komisjoni tellitud EL Ministrite nõukogu töörühmade esindatuse uuringust, kutsutud Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm; Eesti seisukohad 12. – 13. juunini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (transpordi ja telekommunikatsiooni osa) nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas.

Keskkonnakomisjonis – Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE); 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE); keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seaduse eelnõu (264 SE); looduskaitseseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE); ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE).  

Maaelukomisjonis – ühise põllumajanduspoliitika “tervisekontroll”, kutsutud põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ELAK-ile arvamuse andmine nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta, mis käsitlevad migreerumist Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 28 lg 2 punkti 3 vastavuse kohta põhiseadusega osas, milles see kehtestab piirangu kohustusliku sõjaväe teenistuse aja pensioniõigusliku staaži hulka arvamiseks, sätestades tingimuse „kui isik suunati teenistusse Eestist”.

Rahanduskomisjonis riigi 2008.aasta lisaeelarve eelnõu ( 273 SE); Eesti Panga 2007. aasta aruanne, osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok; Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruanne, osaleb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ja (196 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (249 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Rootsi Euroopa Liidu asjade ministri Cecilia Malmström’iga, arutusel on Rootsi eesistumine Euroopa Liidus 2009. aasta teisel poolaastal; kohtumine Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse töötajatega.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13) – ülevaade auditiaruandest „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel”.

Kohtumised ja üritused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Aksel Sildose fotonäituse “Küüditatuna Siberis”. 1925. aastal sündinud noormees küüditati 14. juunil 1941 koos ema Adele ja õe Vaikega Siberisse ning oli sundasumisel Tomski oblasti põhjaosas, Vasjugani rajoonis. See on ajaloost tuntud sundasumise piirkond, Narõmimaa. Noormehe hobiks oli fotograafia ja temast on maha jäänud tuhandeid fotosid. Näituse on koostanud Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli arhiivinduse professor Aadu Must, kujundanud Tiiu Laur Rahvusraamatukogust.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

8. juuni 2008

Tagasiside