Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad kultuuriminister Rein Lang, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Ken-Marti Vaher.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Kultuuriministeeriumi investeeringutest (nr 60); 2. Maareformi lõpetamisest (nr 62); 3. Kodukulude kasvu kohta (nr 66); 4. Tegevusetusest Politsei ja Piirivalveametis (nr 67); 5. Õnnetustest ja kuritegevusest Räpina vallas (nr 76) ja  6. Politsei- ja Piirivalveameti palgata puhkusepäevadest (nr 80).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni avalik ühisistung (kell 13, konverentsisaal) – päevakorras on Euroopa Kontrollikoja aruande „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2010. eelarveaasta täitmine“ arutelu, kutsutud on Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Otseülekannet ühisistungist on võimalik jälgida Riigikogu veebiaadressil http://live.riigikogu.ee/live.

Kontrollikoja aruannet näeb aadressil http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9766738.PDF

Keskkonnakomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 11) – arutusel on Lõuna-Aafrikas Durbanis 28.11 – 9.12.2011 toimunud kliimaläbirääkimiste tulemused, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus ning välisministeeriumi esindaja (ruum L 332); RMK nõukogu liikme kandidaatide esitamine; esindaja Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töörühmas „Roheline kasv ja energia efektiivsusˮ.

Maaelukomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maaelu arengu aruanne“ arutelu ettevalmistamisega seonduv.

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste eelnõu osas.

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu eelarutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Riigikontrolli aruande õigusaktide mõjude hindamise korralduse kohta, osalevad Riigikontrolli esindajad.

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas finantsturgude ja turukuritarvituste uue regulatsiooni kohta.

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE); doonorlusega seotud küsimused.

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (129 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (127 SE).

Õiguskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste direktiivi kohta; päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – kohtumine siseminister Ken-Marti Vaheriga, arutusel on elamislubade väljaandmisega seotud teema; vahekokkuvõte Riigikogu liikme Siim Kabritsa ja endise liikme Indrek Raudse majanduslike huvide deklaratsiooni andmete kontrollimisest (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 14) –  komisjoni 2012. aasta tööplaani ülevaade, osalevad Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside