Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisele ei tule. Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 12. -14. jaanuaril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet.

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE), teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE).

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (759 SE).

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta EL Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb politseikoostöö ja kriminaalasjade õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitset; Vabariigi Valimiskomisjoni kirja arutelu Vabariigi Presidendi valimise seaduse kohta; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE); Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (789 OE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – arutelu geenivaramu hetkeseisust ja perspektiividest.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE). Samasoolisi ühendavate liitude avalik pöördumine peresuhete seadustamiseks, arutelu.

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Teadlaste Maja 40. aastapäeva tähistamisel Raekojas.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee Mägi-Karabahhi Ad Hoc komitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside