Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad õiguskantsler Indrek Teder, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Kristen Michal, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Võlaõigusseaduse § 134 lg 3 vastuolust põhiseadusega (nr 123); 2. Riigimaanteede hooldusest (nr 130); 3. Korruptsioonikahtlusest seoses ehitusloata ehitistega (nr 132); 4. Põllumajandusministri valetamisest Aardla maaparandusühistu asjus (nr 135); 5. Lastekaitseseadusest (nr 125) ja Laste vaesust leevendavate meetmete kohta (nr 131).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon. 

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – seisukoha andmine loomade kaitse ja heaolu strateegiat aastateks 2012-2015 käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule Euroopa integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta; konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ uuendamine; Eesti stabiilsusprogrammi projekt.

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung  Riigikontrolli kontrolliaruanne „Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus“ (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE).

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE); ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Liidu eelnõude paketi osas, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 kohta.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Priit Perens ning tegevdirektor Katrin Talihärm, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema, EMT juhatuse esimees Tiit Tammiste ning Eesti Panga esindajad; otsuse eelnõu õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; arvamus isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa Komisjoni algatuste kohta.

Rahanduskomisjonis – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE); Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE); otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE).

Sotsiaalkomisjonis – aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine – Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud uuringu tutvustus, kutsutud EMOR juhtekspert Esta Kaal (ruum L 333).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia strateegia raporti kavandi tutvustamine; ülevaade välisministri 27. märtsil toimunud kohtumisest Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Hillary Clintoniga, kutsutud välisminister Urmas Paet; 2013. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid.

Õiguskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE); töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud EAKLi esimees Harri Taliga, sotsiaalministeeriumi esindaja.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13) – korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE);

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik.

Kohtumised

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse eakatega.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside