Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon jätkab elektroonset valimist ja riigikontrolli pädevuse laiendamist puuduvate eelnõude menetlemist.

Kell 15 algab täiskogu istung, kus kinnitatakse 14. töönädala päevakord. Päevakorra leiab aadressilt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

Seejärel on Riigikogu liikmeil võimalus sõna võtta vabas mikrofonis, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

 

Komisjonides:

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb võitlust rassismi ja ksenofoobia vastu.

 

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE).

 

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu ettevalmistamine. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008 arutelu jätkamine.

 

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (638 SE).

 

Majanduskomisjonis – tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE).

 

Põhiseaduskomisjonis – riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE), Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 ja 614 SE).

 

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (629 OE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE).

 

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE).

 

Üritused:

 

Kell 8 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa Euroopa Päeva lipu heiskamise tseremooniast Presidendi lossi ees Kadriorus. Kella 9.30-st osaleb Riigikogu esimees konverentsil ”Aasta Euroopa Liidus – õppetunnid ja väljakutsed”. Konverentsiga tähistatakse aasta möödumist Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga.

 

Kell 15.10 – väliskomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni ja kolmanda sektori esindajad kohtuvad Euroopa Komisjoni arengu- ja humanitaarabi voliniku Louis Michel´iga.

Tagasiside