Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
– Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE); Euroopa Komisjoni kohtuasjad Eesti Vabariigi vastu (kaevandustööstuse jäätmete käitlemise direktiiv ja elektri- ja elektroonikaseadmete direktiiv).

Kultuurikomisjonis
– õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE); Rahvusooperi Nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu algatamine.

Maaelukomisjonis
– ebasoodsamate piirkondade määratlemine Euroopa Liidus.

Majanduskomisjonis
– riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE); Kaliningradi oblastisse rajatava Balti tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamise aruande tutvustus (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis
– püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (650 SE); arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa kodanikualgatus” kohta; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse ühendatud eelnõu (341 SE) ja (524 SE).

Rahanduskomisjonis
– ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta; tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (631 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväe peainspektori ametikohast.

Sotsiaalkomisjonis
– riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE).

Väliskomisjonis
– välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul, väliskomisjoni ettekande ettevalmistamine; Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine.

Õiguskomisjonis
– tutvumine kriminaalpoliitika ettekandega, kutsutud justiitsminister Rein Lang; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE); õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – komisjoni edasisest tegevusest valimisliitude osas, kellel on 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise aruannete kohaselt tasumata arveid; komisjoni 2010. aasta esimese poolaasta tegevuskava projekt.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30)– ülevaade Riigi Kinnisvara AS-i tegevusformaadist ning struktuurimuudatuste tegemise vajadusest (RKAS analüüs); laekunud Riigikontrolli aruannetest (ruum L 333).

Assambleed
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (7.02-12.02) ENPA raportöörina Aserbaidžaanis infokogumise missioonil.
* Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb (7.02-14.02) Liibanonis Beirutis Parlamentidevahelise Õigeusu Assamblee rahvusvahelisel konverentsil „Traditsioonilised vaimsed ja kultuurilised väärtused kui stabiilse arengu alus”.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside