Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu esimees Ene Ergma avab XI Riigikogu 4. istungjärgu. Kõnega esineb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pidulikul avaistungil laulab EBSi kammerkoor. Seejärel on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 12. – 13. septembrini toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; 2. – 4. novembrini 2008 Pariisis toimuv COSAC konverents.

Keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi õigusloome kavast 2008. aasta teisel poolaastal ning keskkonnaministeeriumi reformikava hetkeseisust; „„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015” kinnitamine” otsuse eelnõu (300 OE); maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Kultuurikomisjonis - põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE); kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega; Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu võimalik algatamine teemal “Eesti hariduse tulevik, eesmärgid, kättesaadavus, alternatiivid, ohud”.

Majanduskomisjonis - Arengufondi tegevuskava ülevaade.

Põhiseaduskomisjonis – seisukoha andmine Viljar Peebu määramise kohta andmekaitseinspektsiooni peadirektori ametikohale; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti inimarengu aruanne 2007” arutelu.

Rahanduskomisjonis – valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); valitsuse algatatud Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse (290 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (295 SE).

Õiguskomisjonis – valitsuse algatatud mittetulundusühingute seaduse sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete esitamisest teiste deklaratsioonihoidjate poolt; uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjonile laekunud avalduste ja teabenõuete läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigi 2008. aasta tulude laekumise hetkeseis ja 2009. aasta majandusprognoosi teemaline arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Üritused, istungid, kohtumised

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub justiitsminister Rein Langiga.
 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (8.09-11.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste, poliitika- ja monitooringukomitee istungitel. Õigusasjade ja inimõiguste komitee arutab muuhulgas inimõiguste kaitset eriolukorras, naiste vangistusega seotud probleeme, Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustust koostööks sõjakuritegudes süüdistamise korral jpm.

* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Aadu Must osaleb (6.09-16.09) Vene Föderatsioonis Tomskis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Eesti kultuuripäevadel. Muuhulgas toimub Tomski Ülikoolis loeng „Eesti jälg Siberi ajaloos“, avatakse tapetud eestlastele pühendatud mälestuskivi ning näitu „Aksel Sildos küüditatuna Siberis“.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside