Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Peaminister Andrus Ansip vastab neljale arupärimisele.

1. Jüri Ratase ja Mailis Repsi esitatud arupärimisega  lasteaiakohtade arvu suurendamise programmi kohta tunnevad arupärijad huvi, mida kavatseb teha riik, et leevendada lasteaiakohtade nappust.

2. Olga Sõtniku esitatud arupärimises kahju hüvitamisest Tallinna linnale küsib arupärija, miks valitsus pole tundnud piisavat huvi kahjude hüvitamise vastu Tallinna linnale; millal kavatseb valitsus Tallinna linnale 26. ja 27. aprillil tekitatud kahju hüvitada, ja muid kahjude hüvitamisega seotud küsimusi.

3. Karel Rüütli, Mai Treiali, Villu Reiljani, Ester Tuiksoo ja Tarmo Männi esitatud arupärimises justiitsminister Rein Langi tegevuse kohta väidetakse, et  justiitsminister Rein Lang on asunud tegelema alkoholireklaamiga, algatades uue õlle, Põhiseaduse Pilsneri tootmise ja turustamise ning tehes sellele avalikult reklaami. Arupärijad küsivad, milline on peaministri seisukoht antud küsimuses.

4. Jüri Ratase, Eldar Efendijevi, Olga Sõtniku, Jaan Kundla, Vladimir Velmani, Kalev Kallo, Ain Seppiku, Aivar Riisalu, Mailis Repsi, Evelyn Seppa, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Tiit Kuusmiku, Nelli Privalova, Lembit Kaljuvee, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Helle Kalda, Kadri Musta ja Enn Eesmaa arupärimises olukord Eesti transiidisektoris osutavad arupärijad veosemahtude langusele transiidisektoris ja AS Eesti Raudtee töötajate kavandatavale koondamisele ning küsivad, kas valitsus prognoosib jätkuvalt veomahtude taastumist sügisperioodil või on välja töötamisel uus transiidi kontseptsioon. Arupärijad küsivad samuti, mida on valitsus ette võtnud olukorra stabiliseerimiseks.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818  

Arupärimistele vastamise järel on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 9. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; seisukoha andmine: nõukogu direktiivi reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011 eelnõu arutelu jätkamine. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi annab ülevaate riigi reostustõrjevõimekusest, põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015 eelnõu hetkeseisust ning edasisest menetlusest, Euroopa Liidu reoveekäitluse alaste nõuete tähtaegsest ja täielikust ülevõtmisest; kalapüügiseaduse § 13 4 muutmise seaduse eelnõu (41 SE).

Kultuurikomisjonis – riigikontrolli auditi „Kultuurimälestiste kaitse” kontrolliaruande arutelu koos riigikontrolli ja kultuuriministeeriumi esindajatega; riigikontrolli auditi kontrolliaruande „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus” arutelu koos riigikontrolli ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega.

Maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE).

Majanduskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile EP ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb  tarbijate kaitset seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega; teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE); tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE); ELAKile arvamuse andmine nõukogu direktiivi muutmise kohta, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele; Riigikohtule arvamuse andmine põhiseadusele vastavusest rahandusministri määruse „Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigid, millesse kuuluvad karastusjoogid” kohta.

Rahanduskomisjonis –  arvamuse andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta; Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (96 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine julgeoleku koordinatsioonidirektori Andreas Anveldiga.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” kohta.

Õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (95 SE); notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta; Vene Erakonna Eestis täiendava aruande  läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kõigi kulude tasumise kohta; Eesti Iseseisvuspartei vastuskirja läbivaatamine 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania tasumata kulude kohta; kohtumine justiitsminister Rein Langiga eesmärgiga saada ülevaade kehtiva korruptsioonivastase strateegia „Aus riik” meetmetest ja saavutustest ning  aastateks 2008-2012 kavandatavast uuest korruptsioonivastasest  strateegiast.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – riigikontrolli auditi „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus” arutelu. Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Sirje Jõgiste; ülevaate auditiaruande „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kohta” kohta esitab Toomas Varek; riigikontrolli 2008. aasta tööplaani koostamiseks esitatud ettepanekutest.

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland  avab näituse „Riigikogu tuli taas kokku”. Näitusel on kronoloogia ja pildimaterjali abil võimalik meenutada sündmusi 1992 aastal, mil valiti ja asus tööle taasiseseisvunud Eesti  Riigikogu. Tuginedes ajaloolisele järjepidevusele, kus enne 1940. aastat töötas Eesti Vabariigis aastatel 1920-1940 kuus Riigikogu koosseisu, nimetati 1992. aastal valitud parlament VII Riigikoguks. Viimane kuulutas 1990. aasta märtsis kehtestatud üleminekuperioodi lõppenuks ja taastas Eesti Vabariigi põhiseadusliku riigivõimu.  

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Sambia välisministri Kabinga J. Pandega.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (4.10-10.10), liikmed Sven Mikser (5.10.-7.10) ja Kadri Must (5.10-10.10) osalevad Reykjavikis NATO PA aastaistungi töös.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt on (6.10-10.10) ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa Komisjon) raportöörina kontaktvisiidil San Marinos.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Ivi Eenmaa, asepresidendid Marika Tuus (6.10-11.10) ja Erki Nool (7.10-11.10), liige Indrek Saar (7.10-10.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (7.10-12.10) osalevad Parlamentidevahelise Liidu 117. Assambleel Genfis. Kõne all on parlamentidevahelise koostöö aktuaalsed küsimused. Heiki Sibul osaleb ka Genfis toimuval e-parlamendi konverentsil.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad (7.10-9.10) Roomas toimuval 9. Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil, kus arutatakse Euroopa ühise kosmosepoliitika aktuaalseid küsimusi.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (7.10-9.10) Londonis ja Lissabonis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Kõne all on Portugali eesistumisperioodiks seatud eesmärkide realiseerimine.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Trivimi Velliste, liikmed Mart Jüssi ja Jaak Salumets osalevad (8.10-9.10)  Vilniuses BA ja Põhjamaade Nõukogu ühisel konverentsil „Poliitikute roll muutuvas maailmas.”

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside