Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja välisminister Urmas Paet.

Arupärimised käsitlevad Euroopa komisjoni soovitusi (nr 176), Eesti rahva ja eluruumide loendust (nr 178), Riigimetsa Majandamise Keskuse börsile viimist (nr 183), metallivargusi ja metalli kokkuostu punktide tegevust (nr 186), Baltikumi suurima poolkoksimäe põlengut (nr 188) ning vägivalda Gruusias (nr 191).

Peale arupärimistele vastamist on avatud toimub vaba mikrofon.

Kell 13  Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung

Euroopa Liidu tuleviku arutelu. Kutsutud Tartu Ülikooli  õigusteaduskonna Avaliku õiguse instituudi, riigi-ja haldusõiguse õppetooli riigiõiguse professor Ülle Madise, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi direktor, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetooli hoidja ja Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe, Euroopa Komisjoni Kaubanduse peadirektoraadi kaubandusstrateegia- ja analüüsi ning turule juurdepääsu osakonna peadirektor Signe Ratso ning Tartu Ülikooli Ettevõttemajanduse instituudi Rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.

Komisjonides (kell11)

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse direktiivi kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks, kohta.

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: harjutuskoolid, kutsutud TÜ Pedagogicumi juhataja kt Margus Pedaste, Tallinna Ülikooli dotsent, õppejõudude mentor Katrin Poom-Valickis, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov ja Eduko büroo tegevjuht Teibi Torm; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 muutmise seaduse eelnõu (240 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm.

Maaelukomisjonis – 2013. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi haldusala; loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE).

Majanduskomisjonis – kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse direktiivi kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks, kohta; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; erakonnaseadusesse plaanitavad muudatused, mis seonduvad vajadusega korrastada erakonna rahastamise aruandluse tehnilist poolt.

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Riigikontrolli ülevaade riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kohta koostatud kontrolliaruandest ning riigi vara kasutamisest ja säilimisest; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni algatuste kohta finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks; majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE); otsuse Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas eelnõu (285 OE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); Eesti Politsei Kutseühingu selgitav analüüs;

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne ravimite hüvitamise korraldusest; õiguskantsleri ettepanek üldapteegiloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta.

Väliskomisjonis – ülevaade 1. oktoobril toimunud Gruusia parlamendivalimistest; Riigikogu välissuhtlus; kell 13 avalik ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga Euroopa Liidu tuleviku teemal (Riigikogu konverentsisaal).

Õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja ja MTÜ Talumiskohustusega Maaomanike Ühingu juhatuse liige Andres Shapura; võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja MTÜ Lilleküla Seltsi esindajad ning Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi ettepaneku suhtes, mis käsitleb autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivset teostamist ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalset litsentsimist siserutul; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – avalikustamisele kuuluvate ja avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine; Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlusest (ruum L 335).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Ravimite hüvitamise korraldus“ arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa Konkurentsiameti, Ravimiameti, Terviseameti ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik.

Üritused, kohtumised

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Riigikontrolli esindajatega, kes annavad üle Riigikontrolli aastaaruande.

Esmaspäeval, 8. oktoobril külastab Riigikogu Namiibia Rahvusassamblee info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Moses Amweeloga. Kell 10 kohtutakse Eesti-Aafrika parlamendirühma liikmetega (ruum L 332), kell 10.45 toimub kohtumine Riigikogu Kantselei infotehnoloogia osakonna esindajatega. Eesti visiidi käigus kohtub Namiibia parlamendi delegatsioon veel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Levira, e-Riigi Akadeemia, välisministeeriumi, Riigikantselei, Politsei- ja Piirivalveameti, Vabariigi Valimiskomisjoni ja EMT esindajatega. Külastatakse Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogiate Demokeskust ja IT Kolledžit.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Saarte ühenduse koosolekul.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb (6.10-11.10) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Alkoholipoliitika Rahvusvahelise Keskuse (ICAP) globaalse ühistegevuse sümpoosionil „Alkoholi tarbimise vähendamise initsiatiiv“.

* Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin osaleb (7.10-11.10) Prantsusmaal Strasbourgis Rahvusvahelise Inimõiguste Liikumise (International Human Rights Movement) „Maailm natsismita“ peaassambleel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside