Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on kolm arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Eesti Omanike Keskliidu rahastatud valimisreklaamist; 2. AS Emajõe Veevärk tegevusest ja 3. Eesti Energia Jordaania projektist

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.


Komisjonides
(kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – ülevaade Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. oktoobri kohtumisest; Eesti seisukohad 8. – 9. novembrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Rein Lang; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; Eesti seisukohad 10. novembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu erakorralisel istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõule ning investeeringute tagamise skeemide muutmist käsitleva direktiivi eelnõule; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2010 – 2020“.

Keskkonnakomisjonis
– metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE); looduskaitseseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (825 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE).

Kultuurikomisjonis – 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu algatamine.


Maaelukomisjonis
– Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahearuanne.

Majanduskomisjonis
– Eesti logistikaklastri tutvustus ja koostöövõimalused Riigikogu majanduskomisjoniga; riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE); hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu algatamine (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis
– erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE); arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastavusest põhiseadusele.

Rahanduskomisjonis
– otsuse „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (820 OE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); käibemaksuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE); käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– välisteenistuses olevate kaitseväelaste teenistuse erisusest.

Sotsiaalkomisjonis
– rahvastiku tervise arengukava (RTA) 2009-2020 ülevaade ja 2011. aasta tegevuskava tutvustus; olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine.

Väliskomisjonis
– Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud presidendi välisnõunik Margus Laidre; Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE).

Õiguskomisjonis
– abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (656 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – Transparency Internationali poolt avalikustatud 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksist; IRL poolt esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania ning 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendavad aruanded; Pärnu linna valimisliidu Aus Pärnu, Kuressaare linna valimisliidu Kuressaare kodanik, Tõrva linna valimisliidu Tõrvakad poolt esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne; kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja maavanemate küsitlusest, majanduslike huvide deklaratsioonid;

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – laekunud Riigikontrolli aruannetest: riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel ning avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010 ( ruum L 333).

Kohtumised, foorumid

Kell 10
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hollandi suursaadiku Maurits Robbert Jochems’iga.

Kell 11.00  
Ergma kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Marek Poznański’ga.

Kell 11
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 12.30
Ergma  kohtub Venemaa suursaadiku Juri Merzljakovi’ga
* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (7.11-11.11) ja liikmed Kalev Kallo (8.11-11.11) ning Imre Sooäär (8.11 -11.11) osalevad Saksamaal Berliinis 9. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressil teemaga Euroopa julgeoleku- ja kaitsearhitektuuri tulevik kui Euroopa Liidu ja NATO väljakutse.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (8.11-10.11) Poolas Sopotis 5. Energiafoorumil, kus käsitletakse Euroopa energiapoliitikat, taastuvenergiaallikaid, tuumaenergiaga seotu küsimusi, energiajulgeolekuküsimusi, energiaalaseid investeeringuid jpm.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside