Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, siseminister Marko Pomerants ja rahandusminister Jürgen Ligi.
 
1. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab 4 Keskfraktsiooni liikme poolt 26.01.2010 esitatud arupärimisele piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli kohta (nr 359). Arupärijad osutavad Riigikogu poolt 13. jaanuaril ratifitseeritud „Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokollile“ ja selle artiklile 13, mille kohaselt võetakse õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel arvesse ka keskkonnakaalutlused ja määratletakse selleks vajaduse korral ka vastav tegutsemiskord. Arupärijad tunnevad huvi, kas ministri arvates oleks mõttekas teha seaduste ja määruste eelnõudele, mille vastuvõtmisel ja rakendamisel mõjutatakse oluliselt keskkonda, keskkonnamõju strateegiline hindamine, ja millal vastav tegutsemiskord määratletakse.
 
2. Siseminister Marko Pomerants vastab 5 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 26.01.2010 esitatud arupärimisele pedofiiliavõrgustiku olemasolu kohta Eestis (nr 361), milles arupärijad küsivad, kas uurimisasutused on kontrollinud ajakirjanduses esitatud väiteid pedofiiliavõrgustike olemasolu kohta Eestis ja nende väidetavatest seostest kõrgete poliitikute ja avaliku elu tegelastega. Muuhulgas tunnevad arupärijad huvi, kas seksuaalkurjategijaid võiks keemiliselt steriliseerida nagu see toimub nende kinnitusel Tšehhi Vabariigis.
3. Rahandusminister Jürgen Ligi vastab 12 Keskfraktsiooni liikme poolt 10.02.2010 esitatud arupärimisele riigi majandusliku olukorra kohta (nr 375), milles arupärijad väidavad, et Eesti on jõudnud oma majandusnäitajatega sotsiaalse katastroofi piirini ja küsivad, miks ei taha valitsus seda tunnistada ja muuta majandusolukorra parandamiseks senist maksupoliitikat.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
– Eesti seisukohad 11.-12. märtsil 2010 toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Einari Kisel ja Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö talitluse peaspetsialist Raigo Illing.

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni
ühisistung – Euroopa Komisjoni teatis „Valikuvõimalused Euroopa Liidu nägemuseks ja eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat“.

Kultuurikomisjonis
– koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE) ning noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Eesti Üliõpilaskondade Liidu pöördumine avaliku sektori töötajatele ja   lapsevanematele õppelaenu hüvitamise kohta; ettepanek korraldada Riigikogus arutelu Eesti keelepoliitikast; pöördumine pedagoogide palgaküsimuste kohta; põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
– liiklusseaduse eelnõu (475 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE).

Rahanduskomisjoni
väljasõiduistung (kell 11.30) – kohtumine töötukassa esindajatega.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
 - tutvutakse julgeolekupoliitika aluste eelnõu projektiga, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet.

Riigikaitsekomisjonis
(peale ühisistungit) – kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); Relvastatud konfliktide ja sõjaväeteenistuse Eesti veteranide liidu “Võitlusvendlus” kiri ( 09.02.2010).

Sotsiaalkomisjonis
– arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu elundidoonorluse direktiivi eelnõu kohta; ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE); edasine tegevus tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamisel.

Väliskomisjonis
(peale ühisistungit Riigikaitsekomisjoniga, ruum L 333) – arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel; arutelu Eesti Välispoliitika Instituudi tulevikust. Kutsutud välisminister ja Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogu esimees Urmas Paet; Euroopa Parlamendi asepresidendi Gianni Pittella kiri ettepanekuga luua Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) sekretariaat ja koostada eelarve (26.02.2010 2.10-3/396), kutsutud Riigikogu esindajad EMPAs Raivo Järvi ja Enn Eesmaa ning delegatsiooni sekretär Häidi Kolle; ülevaade ja arutelu 1.-3. märtsini 2010 toimunud väliskomisjoni töövisiidist Saksamaale; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

Õiguskomisjonis
– liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE); ülevaade inimkaubanduse alasest seminarist.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30)  – kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga, arutusel on erakondade rahastamise kontrollimehhanismide tõhustamine ja Riigikogu liikmete riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse kuulumine;

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus“ arutelu (ruum L 333).

Üritused, kohtumised

Kell 11
–Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Raadiku Lasteaeda, kus ta annab üle õnnitlused lasteaia 25.aastapäeva puhul.

Kell 15.15
– Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa suursaadiku Martin Hanz’iga.

Konverents „Läänemere strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja integreeritud koostööks”  

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega konverentsi külalistele (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.15
– konverentsi külaliste kohtub regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Kell 14.30
– Tallinna Volikogus algab konverentsi ümarlaua diskussioon, mille teemad on Euroopa Liidu Läänemere strateegia – väljakutse koostööle kohalikul ja regionaalsel tasandil, ning järgmised sammud jätkusuutliku võrgustiku kava loomisel.
Konverents on oluline osa Läänemere strateegia elluviimise protsessist, kus poliitikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse valdkonna teadlased ja kohaliku omavalitsuse praktikud arutavad uusi vajadusi ja võimalusi teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ning integreeritud koostööks. Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei, välisministeerium ja siseministeerium koostöös erinevate institutsioonidega. Konverents jätkub 9. märtsil kell 10 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis, kus algab konverentsi plenaaristung.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside