Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kuus arupärimist.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikme Indrek Raudse arupärimisele nr 217 OÜ Fiksor Holdingu aruannete kohta. Arupärija süüdistab majandus- ja kommunikatsiooniministrit Edgar Savisaart, et tollele kuuluv OÜ Fixor Holding, mis seotud kinnisvaratehingutega Keila-Joal, on esitanud äriregistrile valeandmeid ja küsib kas peaministri meelest on kohane, et tema valitsuse minister kiidab heaks valeandmeid sisaldavaid aruandeid ja peaminister peab niisugust käitumist õigusriigile kohaseks.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Henn Pärna, Tiit Niilo, Aivar Õuna, Indrek Raudse, Andres Jalaku ja Ants Paulsi arupärimisele nr 221 eurole ülemineku kohta. Arupärjad esitavad hulganisti küsimusi seoses eurole ülemineku tähtaegade ja valitsuse plaanidega.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Peeter Tulviste, Trivimi Velliste, Helir-Valdor Seederi, Mart Nuti ja Mart Laari arupärimisele nr 224 Coal Terminal Operator AS-i söeterminali tegevuse kohta Muuga sadamas. Arupärijate väitel ei rahuldanud neid 6. aprillil keskkonnaministri Villu Reiljani poolt antud selgitused, mille kohaselt puudub keskkonnaministeeriumil võimalus mõjutada keskkonnainspektsiooni tegevust, mis on määranud söeterminalile keskkonda saastava tegevuse eest arupärijate väitel vaid naeruväärselt väikeseid trahve. Arupärijad küsivad peaministrilt, kuidas ta suhtub Reiljani väidetesse ja kas peaministri arvates ei peaks Reiljan tekkinud olukorra eest vastutama.

4. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikme Trivimi Velliste arupärimisele nr 225 Pärnu Üksik-jalaväepataljoni sulgemise kohta. Arupärija esitab peaministrile mitmeid küsimusi, mis puudutavat kaitsepoliitikat, avalikku arvamust ja hinnangut kaitseministri tegevusele.

5. Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi ja Sven Mikseri arupärimisele nr 219 tsiviilkasutuses olevate relvade kohta. Arupärijate väitel on viimasel ajal sagenenud ülirasked isikuvastased kuriteod, kus süütute inimeste surmamiseks kasutatakse tulirelvi. Arupärijad tunnevad huvi, kuidas kontrollivad õiguskaitseorganid tsiviilkasutuses olevate relvade hoidmist ja kasutamist ning mida kavatseb siseministeerium ette võtta relvade põhjendamatu leviku tõkestamiseks.

6. Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Trivimi Velliste, Ken-Marti Vaheri, Urmo Kööbi, Avo Üpruse, Olari Taali, Mihhail Lotmani, Peeter Tulviste, Helir-Valdor Seederi, Indrek Raudse ja Andres Herkeli arupärimisele nr 223 uurimiskvaliteedi tõstmise kohta. Arupärijate väitel on organiseeritud kuritegevuse, eriti raskete narko- ja korruptsioonikuritegude uurimise kvaliteet jätkuvalt Eestis probleemiks, mille lahendamise üheks võtmekohaks on arupärijate hinnangul kvalifitseeritud ja motiveeritud uurijate ning jälitusametnike parem motiveerimine. Sellest tulenevalt küsivad arupärijad, kuidas on valitsus kasutanud lubatud 15 miljonit krooni lisaraha uurijate palkade tõstmiseks, kui paljusid uurimis- ja jälitusametnikke on sel aastal täiendavalt motiveeritud ja kas viimase 10 kuuga on paranenud korruptsioonikuritegude uurimine.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” kohta; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Biomassi tegevuskava” ja „Euroopa Liidu biokütuste strateegia” kohta; kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE); otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE).

Maaelukomisjonis – regionaalpoliitika teemaline arutelu, kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga.

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatiste “Biomassi tegevuskava” ja “Euroopa Liidu biokütuste strateegia” arutelu ning arvamuse andmine ELAK’ile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses, eelnõu arutelu ning arvamuse andmine ELAK-le; Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” arutelu ning arvamuse andmine ELAK’ile.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Rahanduskomisjonis – valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE); Res Publica fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu ( 847 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – auditiaruande „ Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetusteks antud raha kasutamine” ülevaade; Riigikontrolli auditi „Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel” ja keskkonnareostuse temaatika arutelu jätkamine; kokkuvõtte tegemine majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest.

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon miinijahtijate ning õhutõrje relvastussüsteemi hanke kohta, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (887 OE).

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 42 lõige 4 muutmise seaduse eelnõu (827 SE).

Väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE); arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatiste "Biomassi tegevuskava" ja "Euroopa Liidu biokütuste strateegia" kohta, samuti Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna esindajad.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub Horvaatia kaitseministri Berislav Rončević’iga.

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Gruusia Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni ministri Giorgi Baramidze’ga (RK esimehe külaliste toas).

Kell 11 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Põhjamaade riigitöötajate ametiühinguliidritega (L262).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub Gruusia Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni ministri Giorgi Baramidze´ga.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja aseesimees Liina Tõnisson ning komisjoni liikmed Küllo Arjakas ja Mati Kepp osalevad (kuni 09.05) Brüsselis Euroopa tulevikule pühendatud parlamentaarsel kohtumisel.

* Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, samuti rühma liige, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 13.05) Keenias Nairobis Parlamentidevahelise Liidu 114. Assambleel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside