Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 arupärimist, millele vastavad kultuuriminister Laine Jänes ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
 
1. Kultuuriminister Laine Jänes vastab 8 Keskfraktsiooni liikme poolt 22.04.2009 esitatud arupärimisele Neitsitorni tagastamise kohta (nr 286). Arupärijad viitavad valitsuse väidetavale kavale tagastada Neitsitorn selle õigusjärgsetele omanikele ja küsivad, miks valitsus ei väärtusta Neitsitorni kui kultuuriobjekti säilimist ja mida valitsus on valmis tegema, et Neitsitorn sellisena siiski alles jääks.
 
2. Kultuuriminister Laine Jänes vastab ka 6 Keskfraktsiooni liikme poolt 07.05.2009 esitatud arupärimisele Niguliste muuseum-kontserdisaali kohta (nr 293), milles tuntakse huvi Niguliste kiriku omandiküsimuse vastu. Arupärijate väitel toetas kultuuriministeerium objekti Eesti Evangeelsele Luteri kirikule tagastamata jätmist kuni 2008. aastani, kuid selle asemel, et kooskõlastada Tallinna linna taotlus ja toetada objekti tunnistamiseks kultuuriobjektiks, tellis kultuuriministeerium väidetavalt advokaadilt arvamuse ja alustas kohtuvaidlust ÕVVTK Tallinna linnakomisjoni vastu. Arupärijad küsivad, miks ministeerium on asunud seisukohale, et okupatsioonivõimud ei piiranud õigusvastaselt EELK-i omandiõigust ja miks ministeerium kulutab maksumaksja raha perspektiivitu kohtuvaidluse peale selle asemel, et edastada kultuuriobjekti tagastamata jätmise küsimus otsustamiseks valitsusele nagu seadus ette näeb.
3. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab 8 Keskfraktsiooni liikme poolt 11.05.2009 esitatud arupärimisele Saaremaa rannamaantee kohta (nr 295). Arupärijad osutavad Leisi valla ja Mustjala valla ühisele pöördumisele   maanteeameti poole, et taotleda keskkonnaministeeriumilt eriluba maantee mustkatte ehitamiseks vajaliku puistematerjali ümberlaadimiseks Saaremaa Sadamas. Selle tegevuse eesmärk on katta Põhja-Saaremaa nn rannamaantee alates Leisi alevikust kuni Kihelkonnani mustkattega, et muuta tee turismiobjektiks oleva Mustjala pangani tolmuvabaks. Arupärijad küsivad, kas majanduslik vajadus ei kaalu ülesse võimalikke keskkonnamõjusid, et anda ühekordset luba.
4. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab 5 Eestimaa Rohelised fraktsiooni poolt 13.05.2009 esitatud arupärimisele riigimetsamaa müügi kohta (nr 296). Arupärijad viitavad Eesti Ekspressis ja ERR uudisteportaalis ilmunud artiklitele, mis osutavad SEB Enskilda panga poolt väidetavalt mõnedele poliitikutele saadetud arutelumaterjalidele Eesti riigile kuuluva metsa müügi kohta ning vastavatest ettevalmistustest keskkonnaministeeriumis. Arupärijad tunnevad huvi, millist metsamaad ja kui suures ulatuses plaanib keskkonnaministeerium erastamisele panna. Ka tunnevad arupärija huvi, kuidas on Eesti kodanikul võimalik saada täpset informatsioon RMKle kuuluva maa ning jätkuvalt riigi omandis oleva metsa- ja haritava maa paiknemise kohta.
5. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab ka 7 Keskfraktsiooni liikme poolt 21.05.2009 esitatud arupärimisele ebaseadusliku prügila kohta (nr 299). Arupärijad tunnevad huvi, mida kavatseb minister ette võtta isetekkelise prügimäe vastu Haapsalul maateel Tuula tee ristmikul asuval platsil. Prügila kadus sealt peale ministri-poolset arupärimisele vastamist 16. aprillil, kuid on nüüd tekkinud uuesti.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 14) – Eesti seisukohad 11. – 12. juunini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta.

Keskkonnakomisjonis
– keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; kohtumine keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga; riigikontrolli auditi „Kalanduse järelevalve Läänemerel” kontrolliaruanne; kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– konkurentsiseadus ja ühistegevus põllumajanduses.

Majanduskomisjonis
– liiklusseaduse eelnõu (475 SE); alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu bussireisija õigusi ja vedaja vastutust käsitleva määruse eelnõu osas (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis
– välismaalaste seaduse eelnõu (508 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE).

Rahanduskomisjonis
– rahanduskomisjoni esimehe valimised; riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE); otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE); ülevaade Eesti Panga 2008. aasta aruandest ja Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaraamatust, osalevad Eesti Panga president Andres Lipstok ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Riigikaitsekomisjonis
– otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu (496 OE); otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE).

Sotsiaalkomisjonis
– Eesti seisukohad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsiooni nr 188 ja kalandustöö soovituse nr 199 suhtes;

Õiguskomisjonis
–kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruande „Kalanduse järelevalve Läänemerel” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus ja põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot; riigikontrolli auditiaruannete „Riigikohtu 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Vabariigi Presidendi Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Õiguskantsleri Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu; komisjoni tegevuse aruande kinnitamine (ruum L 333).

Brüsselis
* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser võtab külalisesinejana osa NATO Sõjalises Komitee üritusest Belgias Brüsselis.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside