Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Peaminister Andrus Ansip vastab kahele arupärimisele.

1. Riigikogu liikmed Indrek Raudne, Juhan Parts, Ken-Marti Vaher, Urmas Reinsal, Reet Roos ja Mart Nutt esitavad oma arupärimises nr 251 AS-i Sakala keskuse kohta 15 küsimust, mis puudutavad Sakal keskuse hoonestusõiguse loovutamist AS-ile Uus Sakala. Muuhulgas pärivad nad, kas kultuuriministril on täna võimalik lepingust loobuda ja tunnevad huvi, kas tehing pole peaministri arvates riigile kahjulik, kuivõrd hoonestusõigus on loovutatud allpool turuhinda. Ka küsivad arupärijad, milline kultuuriministritest vastutab tekitatud kahju eest.

2. Riigikogu liikmed Jarno Laur, Mark Soosaar, Jüri Tamm, Eiki Nestor, Kadi Pärnits ja Mart Meri küsivad oma arupärimises nr 255 valitsuse liiklusohutuse alasest tegevusest, kuidas on valitsus täitnud 2003. aastal parlamendi toetuse saanud rahvuslikku liiklusohutusprogrammi, silmas pidades tõsiasja, et avariis hukkunute arv oli möödunud aastal väga suur. Arupärijad osutavad programmi koostajate hinnangule, mille kohaselt kulub liiklusohutusele I etapis (2003 kuni 2006) 212,9 miljonit krooni, II etapis (2007 kuni 2010) 279,0 miljonit krooni ja III etapis (2011 kuni 2015) 466,3 miljonit krooni, ning küsivad mida konkreetset on valitsus ära teinud I etapis ja mida on planeeritud tulevikus teha.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja nädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

 

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15.-16. jaanuaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet.

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (1044 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus (927 SE).

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seadus (1077 SE).

Maaelukomisjonis – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seadus (1072 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seadus (1055 SE); riigihangete seadus (816 SE);

Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse muutmise seadus (1078 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (1074 SE); välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (1040 SE); õiguskantsleri seaduse muutmise seadus (1049 SE); Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” (1058 OE).

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seadus (1066 SE).

Riigikaitsekomisjon – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Kutsutud kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots.

Sotsiaalkomisjonis  – tervishoiutöötajate palkade arutelu.

Õiguskomisjonis – sõjahaudade kaitse seadus (1001 SE); relvaseaduse, postiseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (967 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seadus (939 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoones Henri van Noordenburgi fotonäituse „Eesti kodu”. Näitus koosneb paar aastat tagasi tehtud fotodest, mis kujutavad Eesti perekondi ja nende kodusid.

* Riigikogu väliskomisjoni kutsel viibib Eestis visiidil Ungari parlamendi liige, Ungari parlamendi Euroopa komisjoni esimees ning ENPA Ungari delegatsiooni liige ja ENPA monitooringu komitee Gruusia raportöör Mátyás Eörsi ning Gruusia parlamendi liikmed, ENPA Gruusia delegatsiooni juht George Bokeria ja Euroopa integratsiooni komisjoni esimees David Bakradze. Visiidi eesmärk on arutada, mil moel Eesti saaks veelgi tõhusamalt toetada nii Eesti tasandil aga ka rahvusvahelistes organisatsioonides Gruusia püüdlusi NATO ja ELi suunal.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside