Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 2 arupärimist.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku ja Valeri Korbi poolt 20.10.2008 esitatud arupärimisele nr 98 Estonia kaevanduse põlengu kohta. Seoses Estonia kaevanduses oktoobris toimunud põlenguga süüdistavad arupärijad nii Eesti Energia kui ka Eesti Põlevkivi juhtkonda juhtimisvigades ja küsivad, mida kavatseb valitus ette võtta, et olukorda parandada.

2. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Toivo Tootseni, Kadri Simsoni, Lembit Kaljuvee, Aivar Riisalu, Lauri Laasi, Aadu Musta, Arvo Sarapuu, Inara Luigase, Helle Kalda, Tiit Kuusmiku ja Ain Seppiku poolt 23.10.2008 esitatud arupärimisele nr 99 regionaalhalduse reformi taandarengu kohta. Arupärijad osutavad Eesti Päevalehe artiklile viidates, et maavalitsused kulutavad väga palju ressursse tunnustamis- ja esindusüritustele ning suur osa maavalitsuste ametnikest tegeleb vaid asutuse enda majandamisega. Seoses sellega küsivad arupärijad, millisena näeb regionaalminister regionaalhalduse tulevikku.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 14) – Eesti seisukohad 11. – 12. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Seejärel Euroopa Liidu asjade komisjonis: Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel.  Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE).

Kultuurikomisjonis – riigieksamite korraldusega seotud küsimused.

Maaelukomisjonis – ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsemaksete tulevik ning ÜPP rakendamise seaduse kavandatud muudatused.

Majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: ülevaade riigiasutuste valmisolekust rasketest ilmastikuoludest tingitud kriisisituatsioonide lahendamisel; otsuse „Abinõud riigi infotehnoloogia kulutuste vähendamiseks ja infotehnoloogilise innovatsiooni soodustamiseks” eelnõu (374 OE) (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE).

Riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (386 OE); otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (387 OE).

Sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung (kell 13) - Riigikontrolli audit “Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute kujundamiseks” (ruum L 333).

Väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (378 SE).

Õiguskomisjonis – perekonnaseisutoimingute eelnõu (68 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; töölepinguseadus eelnõu (299 SE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa valdade käsitöönäituse. Avamisüritusel saavad sõna Võru maavanem Ülo Tulik ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Tiit Tõnts. Näituse väljapanekus on esindatud erinevad kudumid, puidust tooted, siidimaal, kaltsuvaibad, lapitekid, padjad, linased tooted, keraamika, pehmed mänguasjad, hoidised ja palju muud. Käsitöömeistrite tööde näitus toimub Võrumaa Omavalitsuste Liidu algatusel ja koostöös Rõuge Vallavalitsusega Riigikogus juba VIII korda.

8. – 10. detsembrini toimuvad veel Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumised rahandusminister Ivari Padariga, Kagu-Eesti saadikurühmaga, siseminister Jüri Pihliga ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Marko Pomerantsiga. Kohtumistel käsitletakse finantsjuhtimisseadust, omavalitsuste eelarvega seonduvat, omavalitsusliitude tugevdamist finantseerimisel, piiriülest temaatikat, abipolitseinike väljaõppe võimalusi ja küsimusi jäätmemajandusseaduse ning selle tegelikkuse üle.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus esmaspäeval Tallinna Ühisgümnaasiumi, teisipäeval Kalamaja Põhikooli, kolmapäeval Tallinna Heleni Kooli ning neljapäeval Õismäe kooli, Läänemere Gümnaasiumi ja Tallinna 37. Keskkooli õpilastega.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Olümpiakomitee 85. aastapäeva tähistamisel (Lillepaviljonis).

* Riigikogu liige Aadu Must osaleb (7,12-9.12) Brüsselis Euroopa Liidu kultuuriküsimustega tegelevate parlamendikomisjonide istungil, mille korraldab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon koostöös Prantsusmaa Rahvusassamblee ja Senati kultuurikomisjoniga. Käsitletakse keeleõpet, mitmekeelsust ning kultuuridevahelist dialoogi, aga ka kultuurilist mitmekesisust ja digitaalmajandust.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb (8.12.-9.12) Brüsselis Euroopa poliitikakonverentsil „Elagu Euroopa! Vormides tervishoiurevolutsiooni“, kus keskendutakse Euroopa majandusolukorra reaalsusele, rahvuslikele skeemidele Euroopa Liidu praktikas ning Euroopa tervishoiuturu probleemidele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside