Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjonis arutusel Vene-Eesti piirilepingud.

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip kahele arupärimisele:

 

 

Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Andres Herkel tunnevad huvi kriminaalmenetluse väidetava mõjutamise kohta. Nende arupärimine (nr 151) on esitatud seoses AS Spacecomi juhi Oleg Ossinovski kinnipidamisega kaitsepolitsei poolt. Nutt ja Herkel pärivad, mis ajendas peaministrit seoses sellega isiklikult ühendust võtma kaitsepolitsei peadirektoriga ja millist infot peaminister temalt nõudis.

 

Riigikogu liikmed Ivari Padar, Eiki Nestor, Katrin Saks, Kadi Pärnits, Jüri Tamm ja Jarno Laur on esitanud peaministrile arupärimise riigiametnike palkade kohta (nr 152), viidates nende väga erinevale tasemele ja lisatasude maksmise väidetavalt ebaselgetele põhimõtetele. Arupärijate hinnangul on osade riigiametnikele makstavad lisatasud põhjendamatult kõrged ja ülejäänud riigiteenistujate palkadega võrreldes ebaõiglased. Riigikogu liikmed tunnevad huvi, millal ja kas valitsus kavatseb palgaastmestikud korrastada.

 

Pärast arupärimistele vastamist võivad Riigikogu liikmed esineda vabas mikrofonis, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

 

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

 

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

Komisjonides:

 

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE). Riigikogu otsuse “Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21″” kinnitamine eelnõu (619 OE), Kirde – Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649 SE).

 

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

 

Maaelukomisjonis – arutusel ELi maaelu arengu määrus.

 

Majanduskomisjonis – tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE). Arvamuse andmine EL Nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahelist kokkulepet piiriüleseid koostalitusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste kohta.

 

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine justiitsminister Rein Langi ja siseminister Kalle Laanetiga. ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid. Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (644 OE); Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE). Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 lg 1 1.1.2002-6.1.2005 kehtinud redaktsiooni kooskõla kohta põhiseadusega.

 

Rahanduskomisjonis – Eesti täiendatud seisukohad Euroopa Liidu finantsraamistiku suhtes.

 

Riigieelarve kontrolli komisjon – arutusel Riigikogus 11. mail vastuvõetud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, samuti Riigikontrolli majanduskontrolli laiendamisega seotud küsimused kohalikes omavalitsustes. Arutelule kutsutud Riigikontrolli, Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

 

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – arutusel Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahelist kokkulepet piiriüleseid koostalitusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste teatavate aspektide kohta.

 

Väliskomisjonis – arutusel Eesti ja Venemaa vahelised piirilepingud. Kutsutud peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi ning piirivalveameti esindajad. Seisukoha kujundamine Venemaa strateegia parlamendikuulamisteks. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse välispoliitika arutelu ettevalmistamine Riigikogu täiskogule 7. juunil 2005.

 

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE).

 

Üritused:

 

 

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa Iisraeli 57. Iseseisvuspäeva tähistamisest Mustpeade majas.

Tagasiside