Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 arupärimist, millele vastavad justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning rahandusminister Jürgen Ligi.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Valimiskampaania rahastamisest; 2. Töötingimused; 3. Kliima- ja Energiaagentuuris toimuvast; 4. Telekanalite kadumisest vabalevist; 5. Kohalike omavalitsuste raskest olukorrast; 6. Erimärgistusega kütuse kasutamisest lumelükkamisel ja 7. IRL parteiasjade ajamisest riigi raha eest.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.


Komisjonides
(kell 11)

Keskkonnakomisjonis
– Euroopa Liidu nõukogu direktiivi eelnõu kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta; veeseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE); keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE); ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE).

Kultuurikomisjonis
– Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE) muudatusettepanekud ja teise lugemise ettevalmistamine.

Majanduskomisjonis
– elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb e-riigihangete laiemat kasutuselevõttu Euroopa Liidus; Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatisele.

Põhiseaduskomisjonis
– arvamus Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE); rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE); Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE).

Rahanduskomisjonis
– investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (923 SE); Eesti seisukohad Komisjoni teatisele ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa suunas kohta; hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE); käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (878 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta.

Väliskomisjonis
– välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – väliskomisjoni ettekanne; Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta; rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); ülevaated Eesti delegatsioonide tegevusest NATO Parlamentaarses Assamblees (NATO PA) ja Parlamentidevahelises Liidus (IPU).

Õiguskomisjonis
– avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – juhised erakondadele ja üksikkandidaatidele Riigikogu valimise kampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – auditiaruande „Avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske (ruum L 333).

Üritused

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud SA Eesti Represseeritute Abistamise Fondi partnerorganisatsioonide liikmeskonna aastakokkutulekul (Estonia kontserdisaalis).
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside