Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 7. töönädala päevakord.

Seejärel algab arupärimistele vastamine.
 
1) Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikmete Rannar Vassiljevi, Sven Mikseri, Urve Palo, Jaan Õunapuu ja Eiki Nestori esitatud arupärimisele AS Eesti Raudtee nõukogu otsuste kohta (nr 43).
                       
2) Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastab Riigikogu liikmete Yana Toomi, Deniss Boroditši, Viktor Vassiljevi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Aivar Riisalu, Mihhail Stalnuhhini, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi ja Tarmo Tamme esitatud arupärimisele uute kooliõpikute kohta (nr 44).
 
3) Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastab Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme ja Enn Eesmaa esitatud arupärimine hariduskulude toetuse kohta riigieelarves (nr 45).
                       
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011 – 2015 eelnõu;
 
keskkonnakomisjonis – puidu roll kliimapoliitikas, puidu CO2 sidumisvõime ning puidust ehitamise keskkonnamõju (ruum L 332);
 
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; arvamus Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE) §-ga 1 muudetava autoriõiguse seaduse muudatuse kohta, kutsutud kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles ja justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu; 
 
maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); ülevaade Eesti maaelu arengukava LEADER-meetme rakendamisest;
 
majanduskomisjonis – kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõule (115 SE); elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 83 SE);
 
põhiseaduskomisjonis – riigivastutuse seaduse (7 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esindajad; Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
 
rahanduskomisjonis – ülevaade 2012. aasta eelarve kultuuriministeeriumi valitsemisalast; 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE); ülevaade 2012. aasta eelarve välisministeeriumi valitsemisalast; maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE);
 
riigikaitsekomisjonis – otsuse eelnõud “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (121 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” (120 OE) ning “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (118 OE); strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE); George C. Marshalli Keskuse korraldatavad kursused aastal 2012;
 
sotsiaalkomisjonis – kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;
 
väliskomisjonis – analüüs „Eesti välisesindused kuni 2015 ja 2015+“, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Alar Streimann; ülevaade Eesti konsulaaresinduste tööst ja Eesti elamislubade taotlemisega seotud küsimustest; investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE); ülevaade väliskomisjoni töövisiidist Jaapanisse ja Korea Vabariiki;
 
õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (123 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, eelnõu osas;
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri ja Eesti Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemastiga, arutelu teemaks on korruptsioonivastase seaduse täitmine kohalikes omavalitsustes, võimalikud projektid ja koolitused korruptsiooni ennetamiseks ning sellekohased lüngad seadusandluses, samuti ettepanekud korruptsiooni tõkestamiseks omavalitsustes, sh seisukohad uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu osas; majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimine (ruum L 332);
 
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisest ja kontrollisüsteemidest, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja asekantsler Ivar Sikk; laekunud Riigikontrolli aruanded (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu konverentsisaalis algab kolmanda energiasäästunädala avaüritus, mis keskendub koduse energiakasutusega seotud teemadele. Avasõnad ütleb Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, energiasäästunädalast räägib KredeExi esindaja Mirja Adler, ülevaate kodusest energiakasutusest teeb Marja-Liisa Alop Eesti Energiast. Toimub Riigikogu fraktsioonide vaheline energiasäästu viktoriin, mida modereerib Toomas Luhats Eesti Rahvusringhäälingust. Kuulutatakse välja kõige energiasäästu teadlikum fraktsioon. Ajakirjanikud on oodatud.
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatute „Gustav Adolfi Gümnaasiumist võrsunud akadeemikud” ja „Gustav Adolfi Gümnaasium – XXI sajandi muuseumkool” esitlusel.
 
Välislähetus:
 
7. – 8. novembrini
 
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naiskogu volikogul.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside