Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Istungil kinnitatakse töönädala päevakord, millele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra projekt asub aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Nõukogu otsusele, millega asutatakse Euroopa Politseiamet; raamotsusele rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse kohta; määruse eelnõu lepingulistele võlasuhetele kohaldatava õiguse kohta (Rooma I määrus).

Keskkonnakomisjonis – keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega.

Põhiseaduskomisjonis ­–  Riigikogu kolme erikomisjoni moodustamise otsuste eelnõud. Need on korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve komisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon.

Rahanduskomisjonis –  ülevaade Eesti majanduse hetkeseisust ja prognoosidest, kohtumine IMF-i missiooniga.

Riigikaitsekomisjon –  kohtumine Eesti Reservohvitseride Kogu esindajatega; kaitsetahte alaste uuringute tutvustamine.

Sotsiaalkomisjonis – otsuse eelnõu “Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” (17 OE).

Õiguskomisjonis – kohtumine justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika talituse esindajatega.

Kohtumised, istungid, konverentsid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Stanley Davis Phillips´iga.

* Riigikogu liikmed Helle Kalda ja Mart Laar ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 09.05) Vabariigi Presidendi ametliku delegatsiooni koosseisus riigivisiidil Gruusias.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser, riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, väliskomisjoni liige Marko Mihkelson osalevad (kuni 08.05) Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi välis- ja kaitsekomisjonide ühisistungil.

* Põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb (kuni 07.05) Berliinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide, kandidaatriikide ja Euroopa Parlamendi siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil. Kõne all on terrorismivastane võitlus ja koostöö politseistruktuuride vahel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside