Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15täiskogu istung

Päevakorras on Keskfraktsiooni 7 liikme poolt esitatud arupärimine Eesti elanike väljarände kohta (nr 442), millele vastab siseminister Marko Pomerants. Arupärijad osutavad elanike arvu vähenemisele seoses väljarändega ja küsivad, kas valitsusel on plaanis midagi ette võtta, et motiveerida inimesi Eestisse jääma.
Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Keskkonnakomisjonis
– keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE); ettepanek maapõueseaduse ja/või looduskaitseseaduse muutmiseks; jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE).

Kultuurikomisjonis
– noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE); info 26.- 28. maini Kiievis toimunud rahvusvahelise konverentsi „Vene ajalugu kooliõpikutes. Ajaloo õpetamise kogemus SRÜ ja Balti riikides” resolutsiooni kohta.

Majanduskomisjonis
– parlamentaarne kuulamine: haridus- ja teadusministeeriumi ettekanne poliitikatest ja nende rakendamisest kõrge tööpuuduse ja majandusliku struktuuri muutumise tingimustes, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Põhiseaduskomisjonis
– riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE); riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (771 OE).

Rahanduskomisjonis
– ülevaated Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni 2009. aasta aruannetest; hoiu – laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE); kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olev kaitseväeteenistuse seaduse uus eelnõu; rahuaja riigikaitse seadusest tulenevad riigikaitse põhikavad.

Sotsiaalkomisjonis
– inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks” eelnõu (720 OE); ettepanekud ravimiseaduse muutmiseks.

Õiguskomisjonis
– võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE); karistusregistriseaduse eelnõu (762 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE) ning ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – kohtumine Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa nõukogu liikme Tarmo Kriisiga.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruannete „Riigikohtu 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Riigikogu Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Õiguskantsleri Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Vabariigi Presidendi Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu (ruum L 333).

Kohtumised, visiidid, assambleed
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mahtra lasteaia kollektiiviga Riigikogus.
* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (6.06-7.06) Lätis Riias Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Vahetatakse informatsiooni väliskomisjonide töövaldkonna küsimustes ning tutvutakse Incukalnsi maaaluse gaasihoidlaga.

*
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Rootsis Stockholmis seminaril „Arengud Euroopa laenu-, võlakirja- ning ühinemise ja ülevõtmise turgudel”.

*
Riigikogu esimees Ene Ergma on (7.06-9.06) koos teda saatva delegatsiooniga Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Kreekas Ateenas. Delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Maret Maripuu ja Kalle Laanet ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Raivo Järvi ja Jüri Tamm on (7.06-9.06) visiidil Belgias Brüsselis, kus tutvutakse Belgia Euroopa Liidu eesistumise plaanidega. Kavas on kohtumised Euroopa Liidu rahandusvoliniku Olli Rehni, Europarlamendi liikmete, Belgia välisministeeriumi EL osakonna peadirektori Xavier Demoulini ja Euroopa Uuringute Keskuse direktori Tomi Huhtaneniga.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside