Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on ametivande andmine ja 3 arupärimist. 

1. Ametivande annab riigikontrolör Mihkel Oviir.

2. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Villu Reiljan, Tarmo Männi ja Karel Rüütli arupärimisele nr 37 programmi “Eesti toit” ellurakendamise kohta. Arupärijad väidavad, et programm ei ole leidnud viimasel ajal piisavalt toetust ja küsivad, millised on ministri arvates programmi senised tulemused; millised programmiga seotud üritusi on kavas korraldada ja millises mahus jätkub programmi finantseerimine.

3. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Vilja Savisaare, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Aivar Riisalu, Valeri Korbi, Inara Luigase, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Jüri Ratase, Toivo Tootseni, Kalle Laaneti ja Ain Seppiku arupärimisele nr 43 arstiabi kättesaadavusest Saaremaal. Arupärijad osutavad sotsiaalministeeriumi menetluses olevale ministri määruse „Haiglate liikide nõuded” muudatusele, millega on väidetavalt plaanis üldhaiglates kaotada nõue pidada ööpäevaringselt nelja eriarsti valveringi. Arupärijate hinnangul vähendab eelnõu haiglates valves olevate arstide hulka. Väidetavalt väheneb samuti nn valvetasu, mille tulemusena nõrgeneb haiglate valmisolek anda kvalifitseeritud eriarstiabi igal ajahetkel. Arupärijad küsivad, kuidas mõjutab nelja eriarsti valveringi kaotamine ministri hinnangul arstiabi kättesaadavust Saaremaal?

4. Justiitsminister Rein Lang vastab Mai Treiali, Villu Reiljani, Tarmo Mänd ja Ester Tuiksoo arupärimisele nr 48 eeluurimise info avalikustamisest. Nn maavahetustehingutele viidates küsivad arupärijad, millises ulatuses ja millist infot võib ministri arvates prokuröri loal eeluurimise käigus avalikkusele anda, et see ei kahjustaks eeluurimise alIa sattunud isikute põhiseaduslikke õigusi? Arupärijad viitavad ka õiguskomisjoni esimehe Ken-Martti Vaheri poolt (26.02) Aktuaalsele Kaamerale antud intervjuule ja küsivad, kas minister on nõus oma endise kolleegi poolt meedias väljaöelduga, et tegemist on Eesti kõigi aegade suurima korruptsioonijuhtumiga, ning kas ja mil viisil said eeluurimise andmed Vaherile kättesaadavaks.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE).

Kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32.1 muutmise seaduse eelnõu (207 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) esindajatega.

Majanduskomisjonis – kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE); surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE); Euroopa Komisjoni Euroopa sadamapoliitikat käsitleva teatise arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE); teabe avalikustamine kohtueelses kriminaalmenetluses, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (226 OE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE).

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolör Mihkel Oviiri ettekanne teemal „Mis tehtud, mis teoksil“; lisaks arutelu teemal „E-harta”.

Kohtumised, foorumid

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Paistu kooli õpilastega (ruum L 240)

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Taavi Veskimägi (7.04-8.04) ning väliskomisjoni liige Mart Laar (7.04-8.04) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt korraldataval foorumil „Maksupoliitika: majanduskasvu ja konkurentsivõime tugevdamise euroopalik tee“.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (6.04-10.04) Suurbritannias Liverpoolis WEU Assamblee kollokviumil „Kaitsevarustuse tarned Euroopas“.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga on (6.04-10.04) ) visiidil Ukrainas ja Moldovas.

Esmaspäeval, 7. aprillil on kavas kohtumised Verhovna Rada (parlament) Euroopa integratsiooni komisjoni esimehe Boris Tarasiuki, Ukraina-Eesti parlamendirühma esimehe Andrõi Ševtšenko, esimese asevälisministri Volodõmir Handogi ning eurointegratsiooniga seotud mittetulundusühingutega.

ELAKi delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo, ning liikmed Rein Ratas ja Taavi Rõivas.

* Riigikogu liige Ott Lumi viibib Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei Läänemere strateegia arutelul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside