Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutab presidendi tagasilükatud seadust, õiguskomisjon kinnisasja sundvõõrandamise seaduse eelnõu.

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord ja algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik sõna võtta aktuaalsetel teemadel.

 

 

Komisjonides:

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 2.-3. juunil toimuval EL-i sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Kalle Laanet ja justiitsminister Rein Lang.

 

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE).

 

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (636 SE).

 

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (638 SE); loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu.

 

Majanduskomisjonis arutusel riigivara võõrandamisega seotud küsimused; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur;

 

Põhiseaduskomisjonis – presidendi otsuse ”Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse väljakuulutamata jätmine” arutelu; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE ); Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); psühhiaatrilise abi seaduse alusel vabaduse võtmise korra põhiseaduspärasuse arutelu (Eesti Patsientide Esindusühingu kirja ja sellele antud õiguskantsleri vastuste alusel); Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (644 OE).

 

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE); tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse¹ eelnõu (658 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE).

 

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti Haigekassa nõukogu nimetamine” eelnõu algatamise arutelu. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).

 

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga (ruumis L 241), arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 7. juunil 2005 – Vabariigi Valitsuse ning väliskomisjoni ettekanded. Arutelule kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk.

 

Õiguskomisjonis – kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE); komisjoni poolt kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

 

Üritused:

 

 

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni (EP AFCO) delegatsioon, mida juhib komisjoni esimees Jo Leinen. Kavas on kohtumised Riigikogu, valitsuse ja Riigikantselei EL-i sekretariaadi esindajatega. Õhtul võtab külalised vastu Riigikogu esimees Ene Ergma .

 

Ülo Mattheus, 631 63 52

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside