Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Euroopa Liidu vahendite kasutamine Eestis. Riigikontrolli tegevus Euroopa Liidu eelarve aastaaruande ja Eesti siseriikliku Euroopa Liidu vahendite kasutamise auditeerimise analüüsimisel. Kutsutud riigikontrolör Mihkel Oviir. Euroopa tuleviku arutelu algatamine Riigikogus, arutelu jätkamine.

Keskkonnakomisjonis – teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE); keskkonnatasude seaduse §56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist käsitleva direktiivi eelnõu.

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu 23.01.2006 istungil arutatust. Maaelu arengukava 2007-2013 arutelu.

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (815 SE).

Põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE); Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele" eelnõu (789 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 798 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (792 SE).

Väliskomisjonis – kuulamised soome-ugri teemal – arutelu jätkamine. Arutusel rahvusvaheline koostöö hõimurahvaste abistamiseks; kutsutud välisministeeriumi esindajad Karin Jaani ja Artus Laast. Eesti välis- ja julgeolekupoliitika prioriteedid; kutsutud välisministeeriumi poliitikadirektor Aivo Orav.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE).

Üritused:

Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen ja komisjoni liige Helir Valdor Seeder ning riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste osalevad (kuni 10.02) Thbilisis Marshalli Keskuse poolt korraldataval konverentsil Lõuna-Kaukaasia ja Balti riikide parlamentide liikmetele.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected] 

Tagasiside