Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Helir-Valdor Seederi, Mart Nuti, Trivimi Velliste, Henn Pärna ja Marko Pomerantsi 20. septembril esitatud arupärimisele nr 247 pronkssõduri valvega seotud kulude kohta. Arupärijad küsivad, miks riik raiskas pronkssõduri valvamisele nii palju raha, samas kui Laidoneri kuju püstitamiseks Viljandisse eraldas riik vaid 350 tuhat krooni ning Lurichi mälestusmärki Pirital ja vabadussõja ausambaid üle Eesti lastakse rüvetada. Arupärijad küsivad, kas valitsus on arutanud nende ausammaste loetelu, mida lisaks pronkspoisile peetakse vajalikuks mehitatult valvata.

Arupärimisele vastamise järel on avatud vaba mikrofon.

Päevakorra projekti asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form  ja nädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Eesti seisukohad erakorralisel töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule teabevahetuse kohta vastavalt kättesaadavuse põhimõttele, kutsutud siseminister Kalle Laanet; Schengeni infosüsteemiga liitumine ja Schengeni õigusruumi laienemise probleemid, kutsutud siseminister Kalle Laanet.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni  Euroopa Liidu merenduspoliitika roheline raamat „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses”; välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonisotsuse “Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE); huvikooli seaduse eelnõu (994 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE).

Maaelukomisjonisülevaade EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 24. oktoobri istungist; Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu komisjoni raporti projekti arutelu (EL uute liikmesriikide integreerumisest ÜPPga); põllumajanduskindlustuse süsteem Hispaanias.

Majanduskomisjonis – Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE); otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE); planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (943 SE).

Põhiseaduskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE).

Rahanduskomisjonis
– riigilõivu seaduse eelnõu (1011 SE); 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE); tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu  (992 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu ( 951 SE).

Riigikaitsekomisjonis
Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja kolonelleitnant Neeme Väli; rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade 20. oktoobril Soomes Lahtis toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametlikust kohtumisest, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 28.-29. novembril Riias toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Õiguskomisjonis
– keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE); sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine justiitsminister Rein Langiga; kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja abiministrite ning maavanemate sügisesest vaheküsitlusest.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis
– Riigikontrolli auditi „Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2005. aastal” arutelu (http://www.riigikontroll.ee/arvamus.php?arvamus=54); laekunud Riigikontrolli aruanne.

Üritused väljaspool Eestit

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb Saksamaal Berliinis WEU Assamblee laiendatud presidentidekomitee ja poliitikakomitee istungil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ja liikmed Väino Linde, Jarno Laur ja Peeter Tulviste osalevad (kuni 8.11) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Tadžikistanis presidendivalimistel.

* Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen on (kuni 8.11) välisministrit Urmas Paeti saatva delegatsiooni kooseisus Iraagis.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside