Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 6 arupärimist.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastab Riigikogu liikme Katrin Saksa poolt esitatud arupärimisele nr 189 ülemineku kohta eesti õppekeelele venekeelsetes gümnaasiumides. Katrin Saks osutab ministri poolt ajalehele Põhjarannik antud hinnangule vene õppekeelega koolide valmisolekust 2007. aasta reformiks, mille kohaselt ei ole 63-st gümnaasiumist üldse probleeme umbes 25-l gümnaasiumil, samas on ligi 40-l gümnaasiumil vaja tõsist tööd teha ja neist umbes 20-l on tõsiseid probleeme. Arupärija soovib teada, kuidas ministeerium selle kõige taustal püstitatud ülesannetega toime tuleb.

Mailis Reps vastab ka Riigikogu liikmete Nelli Kalikova, Ken-Marti Vaheri ja Siiri Sisaski poolt esitatud arupärimisele nr 193 tervisekasvatuse kohta koolides. Arupärijad avaldavad muret, et uus õppekava kaotab koolides eraldi tervisekasvatuse tunnid, ühes millega satub arupärijate hinnangul ohtu ka HIV/AIDS’i leviku tõkestamiseks tehtav selgitustöö, ning püüavad selgusele jõuda ministeeriumi motiivides.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab Riigikogu liikmete Imre Sooääre ja Avo Üpruse poolt esitatud arupärimisele nr 190 püsiühenduse kohta Saaremaaga. Arupärijad osutavad 24. jaanuaril aset leidnud juhtumile, kus Saaremaa Laevakompanii vahetas Hiiumaa ja Saaremaa liinidel parvlaevu ja lõhkus sellega ära kavandatud jäätrassi. Arupärijad tunnevad huvi, kuidas see kõik võimalikuks sai.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastab Riigikogu liikmete Tõnis Lukase, Andres Herkeli, Mart Nuti ja Mart Laari poolt esitatud arupärimisele nr 192 meditsiinitarvete steriliseerimiskeskuse kohta. Arupärijad viitavad ajakirjanduses ilmunud andmetele, mille kohaselt rajatakse Saue valda Alliku külla radioaktiivne kiirgusallikas, millega hakatakse steriliseerima Skandinaavia riikides kasutatud ühekordseid meditsiinitarbeid, milleks keskkonnaministeerium on väidetavalt väljastanud ka tegevusloa. Arupärijad tunnevad huvi, kas sellega kaasneb keskkonnariske ja kas on üldse õige teiste riikide ohtlikke jäätmeid Eestis steriliseerida.

Villu Reiljan vastab ka Riigikogu liikmete Tõnis Lukase, Andres Herkeli, Mart Nuti ja Mart Laari poolt esitatud arupärimisele nr 194 Coal Terminal Operator AS-i söeterminaali tegevuse kohta. Arupärijad tuginevad Saviranna küla elanike poolt neile saadetud pöördumisele seoses söeterminali keskkonda saastava tegevusega Muuga sadamas. Väidetavalt ilma tegevusloata ja keskkonnalubadeta tegutsevast söeterminalist paisatakse pidevalt keskkonda söetolmu, mis saastab muuhulgas ka Saviranna ja Uusküla külasid. Arupärijad tunnevad huvi, mida kavatseb keskkonnaministeerium teha söeterminali väidetavalt ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks.

Villu Reiljan vastab samuti Riigikogu liikmete Indrek Raudse, Marko Pomerantsi ja Aivar Õuna poolt esitatud arupärimisele nr 201 riigivara rendileandmisel asetleidnud seaduserikkumiste kohta. Arupärijad viitavad ajakirjanduses ilmunud andmetele, mille kohaselt rikkus keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse asedirektor korduvalt seadust, sõlmides mitme aasta jooksul avaliku enampakkumiseta rendilepinguid Tallinna kesklinnas Rävala puiestee 8 majas. Arupärijad viitavad otseselt Rahvaliidu Vene Ühendusega sõlmitud rendilepingule, ning tunnevad huvi, millised on ministri seisukohad antud küsimuses.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 9. märtsil toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EMÜ) 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule uudsete ravimite kohta ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) 726/2004 muutmise kohta. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse ühtlustatakse ja täpsustatakse meditsiiniseadmeid käsitlevaid direktiive 90/385/EÜ, 93/42/EMÜ ja 98/8/EÜ ja selles esitatud tegevuste elluviimise korda. Eesti seisukohad 10. märtsil toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE)

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega, eelnõu arutelu. Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (688 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Peeter Vaheri kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (842 OE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – ühispöördumine riikliku õppekava teemal.

Väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaabis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE); päästeseaduse, lõhkmaterjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE); kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE); politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning selllest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Kohtuekspertiisi järjekorrad” ja kriminaalpoliitika temaatika arutelu. Kutsutud on siseminister Kalle Laanet ja justiitsminister Rein Lang.

Üritused

* Eestisse saabub viiepäevasele visiidile Türgi parlamendi viieliikmeline delegatsioon, mida juhib Türgi-Eesti parlamendirühma esimees Mehmet Siyam Kesimoğlu. Planeeritud on kohtumised Riigikogu, riigikantselei, välisministeeriumi ning kaubandus- ja tööstuskoja esindajatega, samuti saadakse kokku Tallinna Ülikooli Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo ekspertidega. Visiidi käigus tutvuvad külalised KUMU ning okupatsioonimuuseumiga ning külastavad rahvusooperit Estonia.

* Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 9.03) Washingtonis Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste visiidil. Täna toimuvad muuhulgas kohtumised USA senati välissuhete komitee esimehe senaatori Richard G.Lugar’iga ja abivälisministri Daniel Fried’iga Euroopa ja Euraasia Asjade Büroost. USA välisministeeriumis on kõne all Venemaa, Euroopa julgeoleku, OSCE, NATO, Lähis-Ida/pildiskandaali teemad.

* Lõpeb Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Vladimir Velmani visiit Riiga, kus ta osaleb Balti Assamblee eelarvekomisjoni töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside