Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, sotsiaalminister Taavi Rõivas, rahandusminister Jürgen Ligi ja keskkonnaminister Keit Pentus.

Arupärimised käsitlevad vastavalt kodukulude vähendamist (nr 313), sotsiaalministeeriumi arengukava (nr 309), hoolekandeteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti (nr 317), Eesti Energia täiendavat finantseerimisvajadust (nr 311), jahiseadust (nr 314) ja Eesti jahinduse arengukava (nr 315).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 13.-14. maini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (keskkonnaministeeriumi vastutusala), kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; EL Läänemere strateegia ja tegevuskava: hetkeseis ja arengud, kutsutud Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Euroopa Liidu laienemine: Balkan, kutsutud suursaadik Balkani riikides Arti Hilpus ja välisministeeriumi esindaja.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Liidu uue perioodi eelarve (2014 – 2020) Eesti osa ettepanekud looduskaitse- ja keskkonnavaldkonnas.

Kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seadust muutmise seaduse eelnõu (336 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

Maaelukomisjonis – Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014 – 2020, valitsuse täiendav seisukoht.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) – riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE); riigivaraseaduse § 81 täiendamise seaduse eelnõu (398 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut, seda ratifitseerima või sellega ühinema; kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (353 SE) ning kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) välismaalaste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (416 OE), kutsutud Riigikohtu esimehe kandidaat Priit Pikamäe ja Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutsutud siseministeeriumi, SA Eesti Inimõiguste Keskus ning õiguskantsleri esindajad.

Rahanduskomisjonis – ülevaade riigi eelarvestrateegiast aastateks 2014–2017 ja stabiilsusprogrammist; kohtumine Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) esindajatega (ruum L 332).

Riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorrast Põhja-Koreas ja viimase lähinaabruses, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik ja teadur Hannes Hanso; Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel on laste kaitset käsitlevad seadused (ruum L 333).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: uued ohud, rahvusvaheline terrorism, kutsutud Teabeameti peadirektor Rainer Saks, siseministeeriumi, välisministeeriumi ja Kaitsepolitseiameti esindajad; Riigikogu välissuhtlusega seonduv.

Õiguskomisjonis – karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise eesmärgil vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse raha ülekandmisel edastatava teabe kohta eelnõude suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb finantsvastutust investori ja riigi vaidluse lahendamisel vahekohtus rahvusvahelise lepingu alusel, mille osaline on Euroopa Liit; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) kohtumine Riigikohtu esimehe Märt Raskiga; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest (ruum L 332);

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) hariduse projektipõhine rahastamine välisvahenditest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, SA Innove, SA Archimedes, Tiigrihüpe SA, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Kutsekoda, Spordikoolituse ja -teabe SA, Eesti Olümpiakomitee ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb (6.05-7.05) Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldataval konverentsil „Tõelise ja toimiva Euroopa rahaliidu projekt: arutelu tulevase majandus-, raha-, pangandus- ja poliitilise liidu teemal“. Maruste esineb sõnavõtuga konverentsi demokraatliku legitiimsuse ja aruandekohustuse teemalisel paneelil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside