Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on neli arupärimist, millele vastavad justiitsminister Kristen Michal ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Lähisuhte vägivalla kui kuriteo rohkuse kohta; 2. Õigusaktides sätestatud normide täitmisest Vabariigi Valitsuse poolt; 3. Maaparandussüsteemide hooldustoetustest ja 4. Toiduainete hinnatõusust ja Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonide (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13) – Euroopa Komisjoni teatis „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov; Euroopa Komisjoni teatis „Energiatõhususe kava 2011“; Eesti seisukohad 10. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energia) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel; Eesti seisukohad 9.–10. juunini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher.

Kultuurikomisjonis
– õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE); kohtumine Eesti Filmi Sihtasutuse (EFSA) esindajatega teemadel – Eesti Film 100 tähistamine 2012. aastal, filmipärandi taastamine ning ülevaade filmide tootmise ja levi olukorrast, osalevad EFSA tegevjuht Marge Liiske ja peaekspert Karlo Funk, Eesti Film 100 projektijuht Jaak Lõhmus, Tallinnfilmi juhataja Henry Kõrvits.

Maaelukomisjonis
– kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE); ülevaade toiduohutuse järelevalvest.

Majanduskomisjonis
– kohtumine Arengufondiga teemal kasvuvisiooni 2018 töö tulemustest - erinevad seired ja investeeringud; Finance Estonia käivitamise hetkeseis; majanduskomisjoni ja Arengufondi koostöövõimalused; konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis
– Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta; välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE).

Rahanduskomisjonis
– vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE); Euroopa Investeerimispanga ja Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahelisele laenule riigigarantii andmise otsuse eelnõu (49 OE).

Riigikaitsekomisjonis
– „Erna“ seltsi tegevus ja k.a augustis toimuv kaugluurepatrullide võistlus „Erna retk 2011“, kutsutud “Erna“ seltsi president kapten (r) Meelis Rätsep; NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna korraldatav NATO-t tutvustav visiit Brüsselisse k.a 20.-21. oktoobrini; kaitseministeeriumi poolt k.a 28.-30. juunini korraldatav rahvusvaheline õiguskonverents Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe (NATO SOFA) 60. aastapäevaks.

Sotsiaalkomisjonis
– kohtumine Puuetega Inimeste Koja esindajatega, osalevad Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, tegevjuht Karin Hanga ja Koja noortöö spetsialist Getter Tiirik; riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade arengutest Venemaal ning Eesti ja Venemaa kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Vene Föderatsioonis Simmu Tiik; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni prioriteedid Eesti eesistumise perioodil; Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE).

Õiguskomisjoni väljasõiduistung
– siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse nn Sidemaja (Rahumäe tee 6).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) –kohtumine konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa ja konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroosiga teemal viimaste aastate arengud kartellijuhtumite ja teiste raskete konkurentsiõiguste rikkumiste menetlemisel ning konkurentsiameti tegevus korruptsiooniriskide maandamisel (ruum L 241).

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanded: „Perearstiabi korraldus”, „Ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga omavalitsustes“ ning „Tulude vähenemise mõjud valdade ja linnade tegevusele perioodil 2009-2010“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Merike Saks, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused, foorumid

Kell 14.30
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi L-tiiva III korruse fuajees näituse „85 aastat juudi kultuurautonoomiat Eestis“. Näituse idee autor on Eesti Juudi Muuseum ja seda aitab korraldada Eesti Juudi Kogukond.
* Riigikogu Eesti-Kirgiisi parlamendirühma esimees Kalev Lillo osaleb (4.06-11.06) Kirgiisis Biškekis lektorina Freedom House’i korraldatavas koolitusprogrammis.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (6.06-8.06) Oslos ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on rahvusparlamentide tegevus inimõiguste kaitsel, Euroopa Nõukogu võrdsuspõhimõtete deklaratsioon ja sellealane tegevus; religioonil põhinevate diskrimineerimise ja sallimatuse nähtuste vastane võitlus jpm. Toimub ka kuulamine Euroopa Inimõiguste Kohtu süsteemi hädaohtude teemal.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside