Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 arupärimist, mille vastavad õiguskantsler Indrek Teder, peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ja justiitsminister Rein Lang.
 
 
Komisjonides (kell 11)
 
Euroopa Liidus asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 7. detsembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel ja 10. detsembril  toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil.
 
Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Kultuurikomisjonis
– meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE).
 
Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduabi jaotamist liidu enim puudustkannatavatele isikutele.

Majanduskomisjonis
– parlamentaarne kuulamine: AS-i Estonian Air strateegiad (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis
– rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; arvamus karistusseadustiku § 872 põhiseadusele vastavuse kohta.
 
Rahanduskomisjonis – 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE); notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (852 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (851 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” eelnõu (850 OE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda.
 
Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE); ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE); pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE).
 
Väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige Tõnu Seilenthal, Fenno-Ugria Asutus juhatuse liige Andres Heinapuu, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler Anne-Ly Reimaa.
 
Õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – arutelu Riigikogu liikme Jaanus Rahumäega tema majanduslike huvide deklaratsiooni teemal; ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest; Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 9. detsembril korraldatavast arutelust.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) –Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel”, kutsutud sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Rahuoja (ruum L 333).
 
Kohtumised, üritused, assambleed
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Nädala jooksul on Ratasel veel kavas kohtumised Pääsküla Gümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Nõmme Gümnaasiumi, Tallinna 32. Keskkooli, Mustamäe Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Katharina Viigiga.
 
Kell 13 Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Rõuge vallavalitsuse koostöös sündinud X Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrite tööde näituse „Kümnes mäkketõus“. Väljapanekus on kudumid, puidust tooted, kaltsuvaibad, lapitekid, padjad, linased tooted, keraamika, laastukorvid, hoidised ja palju muud. Võrumaa poolt osalevad avamisüritusel Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Tiit Tõnts ja Võrumaa omavalitsusjuhid. Näitus on avatud 6. – 8. detsembrini.
Riigikogu külastuse raames toimuvad Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumised Kagu-Eestit esindavate Riigikogu liikmetega. Arutusele tulevad tasakaalustatud arengu küsimused.
 
Kell 13Jüri Ratas külastab Lasnamäe sotsiaalkeskust ning kell 14 Kristiine sotsiaalkeskust.

*
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Sven Mikser (4.12-8.12) ning Kadri Simson (4.12 -9.12.) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA Atlandiülesel parlamentaarsel foorumil.
 
* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (6.12-7.12) Soomes Helsingis Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) tippkohtumisel. Arutusel on BA ja PN prioriteedid ja koostöö 2011. aastal.
 
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (6.12-10.12) Prantsusmaal Strasbourgis rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) 53. plenaaristungil.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside