Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 täiskogu istung

Päevakorras on 56 arupärimist, millele vastavad õiguskantsler Indrek Teder, peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, rahandusminister Ivari Padar, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja  sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Arupärimised käsitlevad kohaliku omavalitsuse autonoomia võimalikku rikkumist (nr 160), soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemist (nr 248), töövõimetushüvitiste maksmise süsteemi muudatusi (nr 134), ebaseaduslikku olukorda Narva-Jõesuus (nr 135), kohaliku omavalitsuse autonoomia lõhkumist (nr 139), maavanemate institutsiooni reformi (nr 144), HIVi ja narkomaania ennetust (nr 145), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi (nr 148, nr 149 ja nr 218), regionaalministri tegevust (nr 150), õpetajate palku (nr 158), arstiabi kättesaadavust (nr 164), pensioni tõusu (nr 168 ja nr 239), tervishoiureformi koolides (nr 170), ekspordipoliitikat (nr 174), regionaalministri tegevust (nr 181 ja nr 155), kohalike omavalitsuste rahastamist kohalike teede korrashoiuks (nr 142), piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (nr 146), regionaalpoliitika strateegiat (nr 163), sotsiaalmajutusüksusi (nr 169), nimede eestistamise kampaaniat (nr 193), regionaalpoliitilise olukorra halvenemist (nr 194), Tartu ringtee silla finantseerimist (nr 195), Valga suurvalda (nr 196), Euroopa Liidu tõukefonde (nr 154), riigi osalusega ettevõtete kasumi jaotamist (nr 179), tuumaelektrijaamaga seonduvat (nr 220), rahanduspoliitikat (nr 221), palku riigiettevõtetes (nr 222), stabiliseerimisreservi (nr 223), SMS-laene (nr 224), Eesti Panka ja selle palgakorraldust (nr 225), lisaeelarvet ja majandusprognoosi (nr 226), kohalike omavalitsuste võimalikke finantsraskusi (nr 227), kehalise kasvatuse tunde (nr 212), noorsootöö tõhustamist ning ajaveetmise võimalusi (nr 213), õppetoetuste ja õppelaenu seadust (nr 214), koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi (nr 215 ja nr 216), õpilaskodusid (nr 217), Eesti Kunstiakadeemia rendilepingu sõlmimist (nr 219), kaitseministeeriumi eelarvet (nr 157), välisluure rahastamist (nr 184), hankeid kaitseministeeriumis (nr 185), Vabadussõja võidusammast (nr 186), sõjalise kaitse arengukava aastatel 2009-2018 (nr 187), riigi kohustuste üleandmist kohalikele omavalitsustele (nr 234), erivajadustega isikute riiklikku hoolekandeteenust (nr 235), tervise edendamist (nr 236), taastusraviteenust (nr 237), erakorralist pensionireservi (nr 238), tööhõivet (nr 247) ja ravijärjekordi (nr 273). Kokku vastatakse 56 arupärimisele.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vt 10. töönädala päevakorda.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.45) – Eesti esindatus Euroopa Liidus; kutsutud Eesti esindajad Regioonide Komiteest; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis.

Keskkonnakomisjonis ja väliskomisjoni ühisistung – arutusele tulevad Vene-Saksa gaasitrassi „Nord Stream“ keskkonnamõjud ja Eesti seisukoha kujundamine keskkonnamõjude hinnangule Espoo konventsiooni raames; kutsutud keskkonnaministeeriumi, Eesti Mereinstituudi, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, Teaduste Akadeemia, TTÜ Küberneetika Instituudi ja välisministeeriumi esindajad, istungist võtab osa ka Riigikogu esimees Ene Ergma (Riigikogu konverentsisaalis).

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Rukki Seltsi esindajatega.

Majanduskomisjonis – innovatsiooniteemaline kohtumine riigikantselei ning Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu esindajatega; Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis“ eelnõu; sadamaseaduse eelnõu (393 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti inimarengu aruande 2008 arutelu.

Rahanduskomisjonis (kell 11.30) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis; ülevaade rahandusministeeriumilt 2009. aasta riigieelarve täitmisest, reservidest ja kevadisest majandusprognoosist.

Riigikaitsekomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE).

Sotsiaalkomisjonis – meetmed tööturu olukorra parandamiseks, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; loovisikute sotsiaalsed garantiid kutsutud kultuuriminister Laine Jänes.

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega eelnõu (344 SE), politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – juhised erakondadele ja üksikkandidaatidele Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli aruande „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel” jätkuarutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333).

Assambleed, konverentsid
 

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ja delegatsiooni liige Sven Mikser osalevad (4.04-5.04) Leedus Vilniuses NATO PA alalise komitee istungil.

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb (5.04-7.04)  Tšehhis Prahas Euroopa liidu liikmesriikide parlamentide riigikaitsekomisjonide esimeeste konverentsil „Euroopa julgeoleku tänased väljakutsed”.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (6.04-10.04) ENPA delegatsiooni koosseisus raportöörina Aserbaidžaanis Bakuus informatsiooni kogumise eesmärgil toimuval visiidil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside