Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutab presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Riigikogu töökorra seaduse edasist menetlemist.

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord ja järgneb vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik vabalt valitud teemadel sõna võtta.

 

 

Komisjonides:

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. juunil toimuval majanduse ja rahanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Eesti väikesadamate ja kohalike merevedude problemaatika.

 

Keskkonnakomisjonis ­- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649 SE), otsuse ”Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 kinnitamine” eelnõu (652 SE).

 

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu ettevalmistamine.

 

Maaelukomisjonis – põllumajandusministeeriumi esindajate ülevaade EL asjade menetlemisest.

 

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seadus; otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine”” muutmise eelnõu (644 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE).

 

Rahanduskomisjonis – üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu ( 622 SE), Riigikogu otsuse ”Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga Kontrollkomiteesse” eelnõu (671 OE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE).

 

Riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi toimivad ja kavandatavad abiprogrammid. Kutsutud kaitseministeeriumi esindajad, komisjoni algatatav karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus eelnõu projekt.

 

Sotsiaalkomisjonis – soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

 

Väliskomisjonis – Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 7. juunil – valitsuse ja väliskomisjoni ettekanded; Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE). Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk; välisministeeriumi haldusala 2006. aasta eelarve.

 

Õiguskomisjonis – tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE), väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

 

Üritused:

 

 

Kell 10 kohtub majanduskomisjoni esimees Mart Opmann Eestisse visiidile saabunud Tšehhi parlamendi alalise komitee koostööks parlamendi kantseleiga liikmetega.

 

Kell 10 tutvustab Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul Gruusia parlamendi ametnike delegatsioonile Riigikogu struktuuri ja tegevuse aluseid. Gruusia parlamendi ametnikud on Eestis koolitusvisiidil 4.-12. juunini. Tutvutakse nii Riigikogu kui ka valitsuse jt valitsusasutuste ning põhiseaduslike institutsioonide tööga. Koolituse viivad läbi Eesti vastutavad ametiisikud.

Tagasiside