Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung.

Justiitsminister Rein Lang vastab kahele arupärimisele:

1) Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi, Mai Treiali, Tarmo Männi ja Ester Tuiksoo poolt 27.09.2007 esitatud arupärimine uurimis- ja jälitusorganite tegevuse kohta. Riigikogu liikmed esitavad justiitsministrile rea küsimusi:

1. Kui palju on prokuratuuriorganite poolt taotletud lubasid isikute pealtkuulamiseks viimase 3 aasta jooksul kokku ja kui palju on selleks lube antud?

2. Kas pealtkuulamise lube taotletakse tähtajaliselt või tähtajatult ja kui tähtajaliselt, siis kui pikaks ajaks on neid lube maksimaalselt antud? Kui on antud tähtaegsed load, kas neid on hiljem pikendatud ja kui pikk on olnud kõige pikem pealtkuulamise periood kokku ühe isiku suhtes?

3. Kui palju on justiitsministrile ja peaprokurörile laekunud kaebusi prokuratuuriorganite tegevuse peale viimase kolme aasta jooksul?

4. Kui palju on justiitsiministri ja peaprokuröri poolt algatatud distsiplinaarmenetlusi prokuröride suhetes viimase kolme aasta jooksul ja millised on menetluste tulemused?

5. Mitu kriminaalasja on algatatud maadevahetuse tehingute kohta ja mis põhjustel on veninud eeluurimine? Kas Teie või peaprokurör on kontrollinud nendes kriminaalasjades menetlustoimingute teostamise seaduslikkust ja põhjendatust?

6. Kui palju on maadevahetuse tehingutega seotud kriminaalasjades taotletud ja saadud lube pealtkuulamiseks? Kui paljudel juhtudel ja mitme isiku suhtes on teostatud nendes kriminaalasjades läbiotsimisi?

7. Kuidas on põhjendatud süütu inimese 9-tunnised ülekuulamised, mis mõjuvad laastavalt ülekuulatava tervisele.

2) Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Evelyn Sepa, Jaak Aabi, Toivo Tootseni, Aivar Riisalu ja Lauri Laasi poolt 08.10.2007 esitatud arupärimine justiitsministeeriumi haldussuutmatusest.

Riigikogu liikmed soovivad teada, millist arengut on loota kinnipeetavate aktiivse tegevusega hõivatuse osas, kas on loota et suureneb kinnipeetavate arv, kes vabanemisel on eelnevalt läbinud avavangla etapi ning milline on  narkokuritegudega seotud kinnipeetavate arvu tendents ja kinnipeetavatele loodud sotsiaalprogrammid. Samuti esitatakse küsimusi 2008. aasta riigieelarves vanglaametnike palgatõusuks kavandatavate summade kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral järgneb arupärimistele vastamisele vaba mikrofon.

päevakord:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 8.-9. novembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl;

kultuurikomisjonis – Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), võimalikud muudatusettepanekud 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (122 SE);

maaelukomisjonis – arutelu loomsete jäätmete käitlemisest, põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE);

majanduskomisjonis – väärismetalltoodete seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE), kindlustustegevuse seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), postiseaduse muutmise seaduse algatamine;

põhiseaduskomisjonis – teenetemärkide seaduse eelnõu (134 SE), Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine Sihtasustuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus esindajatega, otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” (140 OE), otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” (142 OE), otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (141 OE), otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” (143 OE) ning otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (144 OE);

sotsiaalkomisjonis – kohtumine sihtasutuse Haraka Kodu esindajatega;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad  Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust, eelnõu kohta, kohtumine välisminister Urmas Paetiga, kutsutud ka välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE);

 

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Erakonna Eestimaa Rohelised esitatud täiendava aruande  läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta, Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid poolt esitatud  täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta, kokkuvõte sügisesest vaheküsitlusest, avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaated auditiaruande „Linna- ja vallavalitsuse haldamis- ning valitsemiseelarve kasutamine”, auditiaruande „Pedagoogide jt haridustöötajate töötasudeks eraldatud raha kasutamine kohaliku omavalitsuse üksustes” ning auditiaruande „Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004-2006” kohta;

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma esitleb Toompea lossi kohvikus inglisekeelset aastaraamatut „Estonia 2007-2008”. See on  uus väljaanne 1998. aastal alustatud aastaraamatute seerias. Vt: www.estonianyearbook.ee

Välislähetused:

*Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (4. – 6.nov.) Saksamaal Berliinis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee nn külmutatud konfliktide (frozen conflicts) alasel kuulamisel. Ettekanded käsitlevad ajaloolaste vaatepunkti ja analüüsi lahendamata regionaalsete konfliktide osas Musta mere piirkonnas ja Kaukaasias. Samuti nende konfliktide tulevikku rahvusvahelise õiguse seisukohast ja Euroopa sekkumise võimalikkust lahenduste otsimisel.

*NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (4. – 6. nov.) Saksamaal Berliinis ja Potsdamis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee istungil. Kuulatakse ettekannet ümberkorraldustest Saksa armees ning Saksamaa nägemust NATO ja Euroopa Liidu koostööst. Arutletakse NATO uue strateegilise kontseptsiooni üle ning NATO ISAF missiooni tulevikku Afganistanis.

*Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osalevad (4. – 7. nov.) Norras Oslos Põhjamaade Nõukogu korraldataval Põhja- ja Baltimaade kliimamuutuste ja energeetikaalasel seminaril. Muuhulgas käsitletakse ka süsihappegaasi saastuse vähendamisega seonduvat.

*Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Imre Sooäär osalevad (5. – 8. nov.) Prantsusmaal Pariisis kollokviumil „Ballistiline raketitõrje Euroopas” ning WEU Assamblee presidentide laiendatud komitee, poliitika- ja kaitsekomitee ning tehnoloogia ja õhuruumi komitee istungitel.

Riigikogu pressitalitus

Margit Liivoja, tel 631 6353

Tagasiside