Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastavad Eesti Panga president Ardo Hansson, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja justiitsminister Kristen Michal.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Panga tegevust seoses VEB fondiga (nr 199), põllumajandusministri valitsemisalas toimuvat (nr 198) ning võlgade ümberkujundamist ja võlakaitse seadust (nr 202).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 9. novembril toimuval eelarve majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; Euroopa Komisjoni 2013. aasta tööprogramm, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi valitsemisala struktuurivahendite kasutamine; looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: õpetajahariduse suunad haridus- ja teadusministeeriumis, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning SA INNOVE juhatuse liige Silja Kimmel; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE); Riigikogu avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist” eelnõu (306 AE).

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); planeerimisseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); arutelu vangide valimisõiguse reguleerimisest.

Rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osalevad keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ning sotsiaalminister Hanno Pevkur; riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE); otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas” eelnõu (285 OE); otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (305 OE). 

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE), ruum L 333.

Väliskomisjonis – informatsioon Eesti riigipiiri tähistamise ja väljaehitamisega seotud küsimustest, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Tõnu Hunt, ning Politsei- ja Piirivalveameti ning siseministeeriumi vastavad spetsialistid; ülevaade 28. oktoobril 2012 toimunud Ukraina parlamendivalimistest. 

Õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE); abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE); arutelu karistusseadustiku muutmise vajalikkusest võimuesindaja suhtes toimepandud süütegude osas (Viljandis toimunud politseinike peksmise juhtumite taustal), kutsutud justiitsminister Kristen Michal ja siseminister Ken-Marti Vaher; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (291 SE); vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung (kell 13.30) – arutusel on Riigikontrolli auditiaruanne „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Rahvusvähemuste nõukoja koosolekul (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb TTÜ peahoones akadeemik Olav Aarna 70 juubeli tähistamiseks korraldatud näituse avamisel.

* Alates esmaspäevast, 5. novembrist saab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel vaadata Andrei Lobanovi isikunäitust „ROSTA aknad“.

* Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (4.11-7.11) Aserbaidžaanis Bakuus 2. Bakuu rahvusvahelisel teatrikonverentsil „Maailma teatri areng 21. sajandil“.

* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (5.11-6.11) Belgias Brüsselis konverentsil „Uus Euroopa Liidu energiapoliitika 21. sajandiks“.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osaleb (5.11-8.11) Suurbritannias Londonis võrdõiguslikkuse teemalisel parlamentaarsel konverentsil, mille korraldavad Parlamentidevahelise Liidu Suurbritannia parlamendirühm ning Ühiskondliku Parlamentaarse Assotsiatsiooni Briti haru (Commonwealth Parliamentary Association – CPA UK). Arutusele tulevad soolise esindatuse küsimused, parlamendiliikmete roll esindusdemokraatia kujundamisel, sooline võrdõiguslikkus meedias, poliitikas, seadusandluses, naised juhipositsioonil avalikus elus, aga ka majanduse forsseerimise ja hariduse korraldamisega seotud sooküsimused.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside