Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on 8 arupärimist, millele vastavad justiitsminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi, sotsiaalminister Hanno Pevkur, siseminister Ken-Marti Vaher ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. 

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Alusetult kinnipeetute kohta (nr 96); 2. Vedelkütuse erimärgistamisest (nr 101; 3. Eesti arstiabi kättesaadavusest  (nr 91);  4. Patsientide ravita jätmisest (nr 94); 5.  Nõuetele vastavate rehvide kasutamise kohta (nr 93);  6. Eestist kui Venemaa organiseeritud kuritegevuse transiidikoridorist (nr 102); 7. Eesti Kunstiakadeemia õppehoone rahastamisest (nr 95) ja  8. Vaeküla kooli kohta (nr 111).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) ülevaade 1. – 2. märtsini toimunud Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 8. märtsil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil; Eesti seisukohad 9. märtsil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus; Eesti seisukohad 9. – 10. märtsini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (Gymnich) kohtumisel.

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning Euroopa Komisjoni teatisele „Energia teekaart aastani 2050ˮ; „Eesti merenduspoliitika 2011-2020ˮ tegevuskava.

Kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise.

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega.

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja Euroopa Komisjoni teatisele “Energia tegevuskava aastani 2050”.

Põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 NATO salastatud teabe juurdepääsusertifikaatide väljastamise korra muutmise arutelu, kutsutud riigi julgeoleku volitatud esindaja Märt Kraft, kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Taimar Peterkop, Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti esindajad; õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder.

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vaesus lastega peredes ning laste ja perede arengukava 2012-2020, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur (ruum L 333); eestkoste probleemid; kutsutud justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE) ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruande „Teehooldetööd ja järelevalve nende üle“ arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, siseministeeriumi, maanteeameti ja Riigikontrolli esindajad, samuti Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituudi direktor Andrus Aavik (ruum L 333), komisjoni istung on avalik.

Üritused, kohtumised

* Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma esimees Kadri Simson (27.02-9.02), aseesimees Imre Sooäär (26.02-11.03) ja liikmed Jüri Ratas, Annely Akkermann, Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar ja Sven Sester (27.02-9.02) on Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Seattle’is, kus tutvutakse USA presidendi valimiste süsteemi praktilise poolega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (2.03-9.03) Indias New Delhis ja Mumbais Eesti Arengufondi India visiidil. Toimuvad kohtumised India parlamendis, ministeeriumites, äriringkondades. Osaletakse ka hindikeelse „Kalevipoja“ esitlusel New Delhi raamatumessil.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (4.03-8.03) Prantsusmaal Pariisis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. Külastatakse I’lle Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Landivisiau’ mereväe-aeronautika baasi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside