Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 4 arupärimist, millest kahele vastab peaminister Andrus Ansip ja kahele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Aadu Musta, Marika Tuusi, Inara Luigase, Jüri Ratase, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu ja Jaak Aabi poolt 19.03.2008 esitatud arupärimisele nr 51 Valga ja Valka linnade elanikele teenuste osutamise kohta. Arupärijad viitavad tõsiasjale, et peale riigipiiri kaotamist Läti Vabariigiga on lahendamata mitmed tervishoiu ja muude teenustega seotud probleemid. Arupärijad küsivad, kas peaminister on teadlik ja peab normaalseks olukorda, et Valga ja Valka linna elanike meditsiiniline teenindamine, linnatransport ja mitmed teised küsimused on kahe riigi vahel korraldamata, ning kes peab selle eest hea seisma.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Helle Kalda, Lembit Kaljuvee ja Tiit Kuusmiku poolt 20.03.2008 esitatud arupärimisele nr 52 põlevkivi tehnoloogia arendamise kohta. Arupärijad viitavad USA ja Eesti 2000. aastal alanud koostööle põlevkivi töötlemise tehnoloogiate arendamise alal, ja küsivad, mis põhjusel on see koostöö seiskunud ning milline on valitsuse kava põlevkivi töötlemise tehnoloogiate kodumaise teadusbaasi arendamiseks ja USA-Eesti uue teadusuuringute koostööprogrammi käivitamiseks.

3. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Helle Kalda, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Kadri Musta, Jaan Kundla, Valeri Korbi, Aivar Riisalu ja Kalle Laaneti poolt 7.04.2008 esitatud arupärimisele nr 54 gümnaasiumireformi kohta. Arupärijad osutavad meediaväljannetele viidates valitsuse väidetavale plaanile riigistada gümnaasiumid ja luua gümnaasiumiastmest eraldi võrgustik. Arupärijad küsivad, milliseid samme on haridus- ja teadusministeerium astunud nn. puhaste gümnaasiumite tekkimiseks ja millal on kavas seaduse muudatustega välja tulla.

4. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Eldar Efendijevi, Kalle Laaneti, Vilja Savisaare ja Mai Treiali poolt 17.04.2008 esitatud arupärimisele nr 56 õpilaskodude rahastamise kohta. Arupärijate väitel kavatseb haridus- ja teadusministeerium 2008. aastal vähendada riiklikult toetatavaid õpilaskodu kohti, ning tunnevad huvi, mil määral ministeerium seda teha plaanib ja kas on kavas pidada sel teemal läbirääkimisi ka omavalitsustega. Samuti küsivad arupärijad, millist mõju võib rahastamise vähendamine avaldada õpilaskodudes täna elavatele õpilastele, kellest paljud on probleemsetest peredest.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides (istungid algavad kell 11)

Keskkonnakomisjoniskeskkonnaministeeriumi kiri keskkonnatasude seaduse muutmise kohta.

Kultuurikomisjoniskutseseaduse eelnõu (213 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Majanduskomisjonis – tutvumine uuringu „Eesti transiit ja logistika“ II osaga; hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE).

Põhiseaduskomisjonisotsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine metsanduse probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (251 OE); lennundusseaduse § 71 lõike 2 põhiseadusele vastavus; korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (226 OE).

Riigikaitsekomisjonissurma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonisravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE); elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Õiguskomisjonis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 108272006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonisülevaade auditiaruandest „Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule”.

Kohtumised, konverentsid, üritused

Kell 10.30Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hiina suursaadiku Xie Junpingiga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Valges saalis Valgamaa kuu Riigikogus. Tutvustatakse Valgamaa kuu programmi ning samas avatakse nädal „Ettevõtlik Valgamaa“. Esinevad Valga Gümnaasiumi noortekoor Ehe ja Valgamaa tunnustatud torupillimuusik Ants Taul. Kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma toodangut, avatud on Valgamaa turismiinfopunkt. Näitust saab vaadata Riigikogu hoone fuajees ja see jääb avatuks 9. maini.

Kell 17Ene Ergma osaleb Metsanädala avamisel Pärnus (Rüütli platsil).

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (04.05-06.05) ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär (4.05-7.05) osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa julgeoleku strateegilised valikud“ ja Assamblee komiteede istungitel.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (04.05-06.05) Tšehhis Prahas kaitsealasel konverentsil „Pärast NATO Bukaresti tippkohtumist: Euroopa ja Ameerika raketitõrje perspektiivid“. Konverentsi korraldab Tšehhi välisministeerium koostöös Tšehhi Euro-Atlandi Nõukoguga.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (04.05-08.05)Itaalias Napolis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee atlandiülese kaitse- ja julgeolekualase koostöö allkomitee istungil.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb Soomes Helsingis Läänemere parlamentaarse konverentsi sotsiaaltöörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside