Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

 Vastamisel on viis arupärimist.

 1. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastab Riigikogu liikmete Sven Sesteri, Tõnis Lukase, Andres Herkeli, Avo Üpruse, Mart Nuti ja Indrek Raudse  arupärimisele nr 230 Eesti Vabariigi õppeasutuste direktoritele või pedagoogidele kehtivate keelenõuete kohta. Arupärijad viitavad puuduliku keeleoskuse tõttu avaliku tähelepanu alla sattunud linnavolikogu liikmele ja Tallinna Mehaanikakooli direktorile Vladimir Belõile ja küsivad, kas valitsusel on plaanis muuta kehtivaid keelenõudeid õppeasutuste direktoritele või pedagoogidele ning kuidas teostab haridus- ja teadusminister järelvalvet selle üle, et seadusest tulenevaid keeleoskusnõudeid täidetaks.

2. Mailis Reps vastab samuti Riigikogu liikmete Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Olav Aarna ja Peeter Tulviste arupärimisele nr 235 religiooniõpetuse kohta gümnaasiumides. Arupärijad pöörduvad ministri poole seoses väidetava segadusega, mis seotud mittekonfessionaalse usuõpetuse kui õppeaine õpetamisega gümnaasiumiastmes ja püüavad oma küsimustega selgusele jõuda religiooniõpetuse võimalikkuses Eesti koolides.

3. Ka õiguskantsler Allar Jõks vastab Riigikogu liikmete Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Olav Aarna ja Peeter Tulviste arupärimisele religiooniõpetuse kohta gümnaasiumides (AP 236). Arupärijad küsivad, kas tuleb pidada õigeks olukorda, kus usuõpetuse õpetamise vajalikkuse välja selgitamise võimalused ja metoodika (õpilaste ja vajadusel ka lapsevanemate meelsuse uurimine) ei ole seaduse tasemel sätestatud ning sõltub suuresti koolijuhi suvast, olgugi et seadusest tuleneb teatud juhtudel kohutus usuõpetust õpetada. Ka tunnevad arupärijad huvi, kas mittekonfessionaalse usuõpetuse õpetamine on põhiseadusega kooskõlas.

4. Õiguskantsler Allar Jõks vastab ka Riigikogu liikme Toomas Alatalu arupärimisele nr 234 eelnõu „Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks” (91 SE) menetlemise kohta. Arupärija osutab 2003. aasta juunis 71 Riigikogu liikme poolt algatatud presidendi otsevalimist sätestava eelnõu takerdumisele Riigikogus ja küsib õiguskantsleri hinnangut Riigikogu juhatuse ja põhiseaduskomisjoni tegevusele eelnõu menetlemisel. Arupärija küsib samuti, kas Riigikogu kodukorra seadus ikka tagab Riigikogu liikmete absoluutse enamuse tahte arvestamise.

5. Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Ivari Padari, Eiki Nestori, Kadi Pärnitsa, Katrin Saksa, Jarno Lauri, Jüri Tamme, Peeter Kreitzbergi ja Sven Mikseri arupärimisele nr 227 sisejulgeoleku hetkeolukorra kohta. Viidates täitmata ametikohtadele ning madalatele palkadele politsei ja päästeametis, esitavad arupärijad hulganisti seda valdkonda puudutavaid küsimusi. Arupärimine on esitaud siseministrile 3. mail 2006.   

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery 

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel ning seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Transpordis biokütuste osakaalu suurendamise eest vastutava ministeeriumi küsimus; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel.

Keskkonnakomisjonis – punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); Euroopa Liidu asjade komisjoni 31.05.06 kiri nr 2-22 võõrliikide vesiviljeluses kasutamise kohta; Euroopa Parlamendi 27.04.06 seisukoht Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel; Euroopa Parlamendi 27.04.06 seisukoht Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise merekalapüügialase koostöökokkuleppe kohta; Riigikontrolli 08.04.06 kiri biokütuste osakaalu suurendamise auditi kohta; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 04.05.06 kiri nr 7-7/3750 ohtlike raudteevedude kohta; Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja Eesti Maaomanike Ühenduse 16.05.06 kiri jahiseaduse kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – valitsuse menetluses oleva korruptsioonivastase seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu; kutsutud eelnõu autorid Mari-Liis Liiv ja Elina Elkind justiitsministeeriumist. Kohtumine siseminister Kalle Laanetiga.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (888 SE).

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE). 

Majanduskomisjonis – erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE); lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (892 SE); korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse, ehitusseaduse, seadmete energiatõhususe seaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE); vedelkütusevaru seaduse, vedelkütuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE). Transpordi arengukava 2006-2013 ja ühistranspordi arenguprogrammi 2006-2010 arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – presidendi poolt väljakuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse arutelu; Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE); kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE); investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE); arvamuse andmine ELi Nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE). 

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 6. juunil 2006 – valitsuse ettekandega tutvumine; kutsutud välisminister Urmas Paet. Samuti tuleb arutusele välisministeeriumi haldusala 2007. aasta eelarve ning Eesti välisesinduste arengukava 2006-2009 hetkeseis.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE); kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE); äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE); Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (900 OE).

Üritused:

Kell 10 – Isamaaliidu fraktsiooni liige Peeter Tulviste kohtub Austria Rahvusnõukogu Vabaduspartei fraktsiooni esimehe Günther Barneti ja saadik Josef Bucheriga.

Kell 12.30 –   Eesti-Georgia arengukoostöö raames õppevisiidil viibiv Georgia parlamendi delegatsioon kohtub Eesti-Georgia parlamendirühma esimehe Andres Herkeliga.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 05.06) Londonis ENPA poliitikakomitee raportöörina sümpoosionil „Euroopa Liidu ja Venemaa energiaalased suhted”.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 10.06) Ukrainas Civic League Ukraina-NATO töörühmas, milles tuleb arutusele Ukraina euroatlandi integratsiooni teema.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad (kuni 10.05) Türgis ülemaailmsel Aserbaidžaani kongressil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside