Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, siseminister Ken-Marti Vaher ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Riigikontrolöri märkustest ja riigi nõrgast juhtimisest (nr 53);  2. Maareform (nr 59); 3. Vabatahtlikest päästjatest (nr 47); 4. Põlevkivielektrijaama ploki ehitusest (nr 48); 5. Tallinna Sadama uue terminali hoonestusõigusest (nr 49); 6. Eesti Energia välisinvesteeringutest (nr 52) ning 7. Eesti Energia investeeringutest (nr 58).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon..


Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – ülevaade maareformi hetkeseisust, osaleb keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus.
 
Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse ning Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõude algatamisega seonduv.  

Maaelukomisjonis
– kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtide ja maa-ameti esindajatega (Riigikogu konverentsisaalis).

Majanduskomisjonis
– lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE); ülevaade Eesti merenduspoliitikast 2011- 2020.

Põhiseaduskomisjonis (kell 12)
– Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

Rahanduskomisjonis
– otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (125 OE); 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE); 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE); riigikaitsekomisjoni algatatav rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis (kell 12)
– tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE);

Õiguskomisjonis
– politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), kutsutud siseministeeriumi kantsler Erkki Koort; otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, vandeadvokaat Indrek Leppik, SA VEB juhataja Rein Järvelill.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; Riigikogu liikmete Indrek Raudse ja Siim Kabritsa MHDdes toodud andmete kontrollimine; kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga, ülevaade korruptsioonivastase seaduse eelnõu kooskõlastusprotsessist  (ruum L332).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30
jäämurdmise arengukava elluviimiseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise otstarbekuse põhjalikuma arutelu vajalikkus (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, foorumid

Kell 12
– Riigikogu juhatuse liikmed osalevad uue kaitseväe juhataja ametisse astumise tseremoonial Kaitseväe peastaabis.

Kell 13
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega ajakirja Kodu & Aed võistluse Kodu Kauniks lõpetamisel.

Kell 13.30 –
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Mustamäe sotsiaalkeskust.

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Riigikogu hoone vestibüülis XI Võrumaa valdade käsitöömeistrite tööde näituse.

Kell 15.30
– Riigikogu liikmed kohtuvad Eestis visiidil viibiva Valgevene endise riigipea Stanislau Šuškevitš’iga (ruum L 241) .

Kell 17
Ene Ergma kohtub Gruusia parlamendi delegatsiooniga.
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ning Kadri Simson osalevad (3.12-7.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA atlandiülesel parlamentaarsel foorumil. Atlandiüleste suhetega seonduvalt käsitletakse julgeolekuprioriteete, fiskaalmuutusi ning põlvkondade vahetuse küsimusi, samuti on arutusel suhted Venemaaga, arengud Afganistanis ning nn Araabia kevad.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom osaleb (5.12-6.12) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa sotsiaalse sidususe ja demograafilise arengu teemalisel kohtumisel. Muuhulgas on arutusel demograafiliste muutuste ja majanduse olukorra seosed.

*
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (5.12-7.12) Austrias Viinis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomitee istungil. Arutusele tuleb põhja-lõuna suunaline koostöö roheliste tehnoloogiate kasutamise valdkonnas.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside