Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 20 arupärimist, millele vastavad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, rahandusminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja kultuuriminister Laine Jänes.

Arupärimised käsitlevad tööhõive olukorda (nr 385), regionaalprogramme (nr 386), PPP-projektide arvestust (nr 387), kohalike omavalitsuste laenu võtmise kooskõlastamist (nr 389), Tallinna Sadama laenuskeemi (nr 379), merenduse arengukava koostamist ja merendusalaste rahvusvaheliste kohustuste täitmist (nr 380), energeetikat (nr 391), perearsti visiiditasudega seotud õiguslikku korralagedust (nr 382), kohtutäiturite tegevust (nr 384), VEB-fondi vastu esitatud nõudeid (nr 392), õppelaenu hüvitamise lõpetamist (nr 416), räime ülepüüki (nr 393), Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevust avaliku huvi kaitsmisel ja riigihangete korraldamisel (nr 401), Audru kalafarmiga seonduvat ja uute töökohtade loomist kalandusvaldkonnas (nr 398), piimandussektori jätkusuutlikkust (nr 400), meediatöötajate koondamist (nr 381), liitmuuseumi reformi (nr 390), Rahvusooperi Estonia rahastamist (nr 394), spordi riikliku rahastamise aluseid ja eesmärke (nr 395) ning Eesti Vabariigi aastapäeva kajastamist rahvusringhäälingus (nr 396).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti õiguskeele olukord.

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE). välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE).

Maaelukomisjonis
– riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE).

Majanduskomisjonis
– turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE); Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE); riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (688 SE); otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (704 OE); Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE).

Rahanduskomisjonis
– riigilõivu seaduse eelnõu (721 SE); arvamuse andmine pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE) kohta; matusetoetuse seaduse eelnõu (696 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (684 SE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (682); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuse käivitamiseks” eelnõu (720); lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis
– Eesti ettevalmistused 1. maist kuni 31. oktoobrini Hiinas Shanghais toimuvaks maailmanäituseks World EXPO 2010 (ruum L 332).

Õiguskomisjonis
– ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – kohtumine justiitsminister Rein Langiga, arutusel on valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 täitmise hetkeseis; valimistel osalenud Pärnu linna valimisliidu „Aus Pärnu“, Kiviõli linna valimisliidu „ Linna Patrioodid“ ja Narva Jõesuu linna valimisliidu „Linna patrioodid“ poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – 2010. aasta kevadise majandusprognoosi ülevaade, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333).

India visiit
* Riigikogu delegatsioon eesotsas Riigikogu esimehe Ene Ergmaga viibib (2.04-10.04) ametlikul visiidil Indias. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ning Riigikogu liikmed Peeter Tulviste ja Raivo Järvi, samuti osaleb visiidil Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooniga koos on Indias ka Eesti äridelegatsioon. Visiidi käigus on kavas kohtumised India riigi- ja parlamendijuhtidega, kus arutatakse mitmepoolseid, sealhulgas Euroopa Liidu ja India kontakte, samuti Eesti ja India kahepoolseid suhteid. 5. aprillil kohtub delegatsioon India parlamendi alamkoja (Lok Sabha) esimehe Meira Kumar’iga.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside